Aktualne oferty stypendialne dla doktorantów i naukowców

7 Maj, 2013; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess przedstawia aktualne oferty stypendialne dla doktorantów i naukowców (wg terminów aplikowania):

1. Europejskie granty badawczo-szkoleniowe Marie Curie (doktor lub 4 lata doświadczenia); aplikacja od 14 marca do 14 sierpnia;
w Europie: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-mca/actions/ief/index_en.htm
oraz poza Europą: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-mca/actions/iof/index_en.htm

2. Niemcy – stypendia post-doc Fundacji Alexandra von Humboldta – na bieżąco
http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-experienced.html

3. Stypendia EMBO: krótkie do 3 miesięcy – aplikowanie na bieżąco, dłuższe do 2 lat (termin 15 sierpnia 2013); inne granty, szkolenia; http://www.embo.org/funding-awards/fellowships

4. Rzym/Wiedeń/Londyn – stypendia PAU; 15 maja 2013; http://pau.krakow.pl/index.php/2008031766/Stypendia-Fundacji-Lanckoronskich.html

5. Granty NCN dla osób bez stopnia dr i młodych doktorów; 15 czerwca 2013;
http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2013-03-15-konkursy-ogloszenie

6. USA – stypendia Komisji Fulbrighta dla doktorantów i dr; 29 i 28 czerwca 2013;
http://www.fulbright.edu.pl/index.php/programy/dla-polakow

7. Meksyk – stypendia na badania, studia; 30 czerwca 2013; http://www.buwiwm.edu.pl/wym/intro.htm

8. Dowolny kraj – program „Mobilność Plus” MNiSW; 31 lipca 2013; http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy/programy-ministra/mobilnosc-plus/

9. Japonia – stypendia badawcze; 31 sierpnia 2013; http://www.mars.dti.ne.jp/~mif/

10. Europa – praca dla początkujących naukowców w projektach Marie Curie – Initial Training Networks; oferty dostępne na stronie KE http://ec.europa.eu/euraxess

11. Stypendia Instytutów Joint Research Centre dla doktorantów i naukowców (Niemcy, Hiszpania, Włochy, Belgia, Holandia); http://ec.europa.eu/dgs/jrc

Baza ofert stypendialnych www.euraxess.pl