II Krakowska Konferencja Judaistyczna

7 Mar, 2014; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

w imieniu Koła Naukowego Studentów Instytutu Judaistyki UJ pragniemy Państwa ponownie zaprosić do uczestnictwa w II Krakowskiej Konferencji Judaistycznej, która w tym roku ma charakter międzynarodowy. Konferencja odbędzie się w dniach 9-10 maja 2014 roku w Instytucie Judaistyki UJ, przy ul. Józefa 19 w Krakowie.

Ze względu na problemy techniczne z formularzem zgłoszeniowym online, które pojawiły się w ostatnich dniach oraz na prośby zainteresowanych konferencją, postanowiliśmy przedłużyć termin zgłaszania abstraktów do 20 marca 2014 roku. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod adresem: http://smoonote.com/pl/wydarzenia/79/etapy/98/application_form_submissions/dodaj. Abstrakt powinien zawierać od 300 do 500 słów.

Konferencja jest przeznaczona dla studentów i doktorantów zajmujących się badaniem szeroko pojętej historii i kultury Żydów, jej głównym zadaniem jest umożliwienie uczestnikom prezentacji wyników ich dotychczasowych badań. Ma stanowić platformę wymiany poglądów, doświadczeń i pomysłów dla młodych badaczy zainteresowanych problematyką żydowską. Referaty, mogą być wygłaszane zarówno w języku polskim jak i angielskim. Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 20 minut.

Opłata konferencyjna wynosi 30 zł i obejmuje koszty obiadów w ciągu obu dni trwania konferencji. Po zakończeniu Kongresu przewidujemy wydanie publikacji pokonferencyjnej w formie recenzowanej monografii wieloautorskiej. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat konferencji:

http://www.knsij.judaistyka.uj.edu.pl/jewishstudies-conference
http://smoonote.com/pl/wydarzenia/79
https://www.facebook.com/events/473239826114702