Konferencja naukowa „Moralność – między teorią a światem przeżywanym”

17 Mar, 2014; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

Instytut Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego zapraszają do udziału w konferencji naukowej „Moralność – między teorią a światem przeżywanym”, która odbędzie się w Toruniu w dniach 25-26 września 2014 roku. Organizatorzy konferencji przewidują dwa sposoby publikacji tekstów powstałych na kanwie wygłoszonych na konferencji referatów: 1) w monografii zbiorowej Etyka, społeczeństwo, świat przeżywany; 2) lub w recenzowanym i punktowanym czasopiśmie naukowym. W monografii Etyka, społeczeństwo, świat przeżywany zostaną opublikowane m.in. tłumaczenia tekstów dotyczących problematyki świata przeżywanego w perspektywie filozofii praktycznej, przygotowane przez autorów zagranicznych: Ilje Srubara, Thomasa Eberle, Olivera Hallicha, Bernharda Waldenfelsa, Hansa Lenka, Gerarda Rauleta, Gerharda Schulze’go.

Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 września 2014 roku w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Udział w konferencji będzie kwalifikowany w oparciu o nadesłane, najpóźniej do dnia 15 czerwca 2014 roku, jednostronicowe abstrakty, z podaniem tytułu wystąpienia oraz jego głównych tez. Zgłoszenia wraz z abstraktem wystąpienia prosimy wysyłać drogą mailową na adres: Lebenswelt@wp.pl. Planowany czas wystąpień wynosi 25 minut. Opłata konferencyjna wynosi 450 PLN i obejmuje koszt dwóch obiadów, bankietu, serwisu kawowego, materiałów promocyjnych i konferencyjnych oraz publikacji pokonferencyjnej. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.lebensweltumk.wordpress.com