Konkursu HERITAGE PLUS

23 Mar, 2014; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z informacją nt. konkursu HERITAGE PLUS, realizowanego z udziałem środków Komisji Europejskiej i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach działania ERA-NET Plus on Cultural Heritage and Global Change Research. Celem konkursu jest sfinansowanie międzynarodowych, interdyscyplinarnych (oczekuje się aby projekty opierały się na dostępnej wiedzy pochodzącej z jak największej liczby dyscyplin naukowych, aby umożliwić rzeczywisty rozwój interdyscyplinarnych badań nad dziedzictwem. Zaleca się, aby wnioskodawcy uwzględnili w swoich zespołach badawczych przedstawicieli różnych dziedzin nauki, w tym dyscyplin, dotychczas nieskojarzonych z badaniami nad dziedzictwem kulturowym) i innowacyjnych projektów z zakresu badań nad dziedzictwem kulturowym.

Nabór wniosków wstępnych trwa do 28 kwietnia 2014.

Wymogiem konkursu jest uczestnictwo w projekcie co najmniej trzech, ale nie więcej niż pięciu zespołów badawczych (tworzących międzynarodowe konsorcjum badawcze) z trzech do pięciu różnych krajów uczestniczących w programie, tj.: Belgia, Cypr, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Litwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Wielka Brytania oraz Włochy.

W Polsce o dofinansowanie mogą się ubiegać państwowe instytucje kultury, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem, samorządowe instytucje kultury, archiwa państwowe, publiczne uczelnie artystyczne i organizacje pozarządowe, które w celu realizacji projektów mogą tworzyć zespoły badawcze z publicznymi szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz instytutami naukowymi i pomocniczymi jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk.

Instytucją pośredniczącą we wdrażaniu programu w Polsce jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ).

Więcej informacji oraz regulamin konkursu HERITAGE PLUS na stronie
www.nimoz.pl/pl/dzialalnosc/heritage-plus

Marta Zaręba
Biuro Obsługi Badań
Regionalny Punkt Kontaktowy CENTRUM
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.:22-5524213, faks: 22-5524200