Forum naukowe pt. „Kultura cyfrowa: nowe umiejętności i nowe wyzwania”

5 Maj, 2014; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Forum Naukowe w ramach projektu „Łódzkie intelektualne – II edycja”

Kultura cyfrowa: nowe umiejętności i nowe wyzwania

Łódź, 26-27 maja 2014 r.
Wydział Prawa i Administracji UŁ, Aula Fioletowa, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12
Pałac Biedermanna (sala  Kominkowa i Kolebkowa), ul.  Franciszkańska 1/5

Zapraszamy do udziału w Forum Naukowym pn. „Kultura cyfrowa: nowe umiejętności i nowe wyzwania”, które odbędzie się w Łodzi w dniach 26-27 maja 2014 roku, w ramach projektu „Łódzkie intelektualne – II edycja”.  Szczególnie chcielibyśmy Państwa zachęcić do wysłuchania wystąpień Gości Specjalnych – Williama Powersa i prof. Renee Robinson.

Drugiego dnia konferencji odbędzie się Forum Młodych Naukowców. Oprócz sesji plakatowej i debaty organizatorzy przewidzieli dodatkowe warsztaty. Do udziału zapraszamy studentów II stopnia, doktorantów i doktorów do 3 lat po obronie dysertacji. Rejestracja będzie możliwa już od 5 maja 2014 roku. Warunkiem udziału w Forum Młodych Naukowców jest rejestracja na pierwszy dzień konferencji. Do czynnego udziału niezbędne jest przygotowanie plakatu/wizualizacji pomysłu oraz krótkiej, 3-minutowej prezentacji (na zasadzie TEDx; 3 Minute Thesis). Poniżej umieszczamy listę przykładowych tematów:

1) gatunki internetowej komunikacji i social media
2) e-learning, Uniwersytet Otwarty, Open Educational Resources
3) współczesna komunikacja kulturowa
4) nowe formy efektywnej ewaluacji w Szkolnictwie Wyższym
5) e-pisarstwo i e-edytorstwo
6) nowe media, aplikacje, „chmury” a edukacja
7) społeczeństwo cyfryzacji i informacji
8) grywalizacja i narratologia w służbie nauki
9) kompetencje ICT, coaching  i umiejętności miękkie
10) nowe formy zajęć, flipped classrooms, i-clicker etc.

Przewidywane są późniejsze publikacje. Uczestnicy Forum nie ponoszą żadnych kosztów tytułem opłaty konferencyjnej czy wyżywienia. Warunkiem udziału jest rejestracja w pierwszym dniu konferencji. Organizatorzy gwarantują także pomoc przy znalezieniu tanich noclegów.

Udział w konferencji jest bezpłatny – konieczna wcześniejsza rejestracja na stronie www.intelektualne.lodzkie.pl

BEZPOŚREDNI LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
https://docs.google.com/forms/d/1GzNNkdwSRgma9cVsv0gb4y9H11Qo4jWYx_fL4dDTqWE/formResponse

Projekt „Łódzkie intelektualne – II edycja” ma na celu promocję potencjału intelektualnego i naukowo–akademickiego regionu łódzkiego, wspieranie i aktywizację tej sfery przez Województwo Łódzkie, a w efekcie do jej aktywnego wykorzystania w gospodarce, transferu technologii i co za tym idzie również do podniesienia konkurencyjności regionu. Promocja marki „Łódzkie intelektualne” jest realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Działania III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Zaproszenie Forum Młodych
Program Kultura cyfrowa – nowe umiejętności i nowe wyzwania
konferencja list intencyjny