Międzynarodowa kampania społeczno-edukacyjna „Freedom Express”

27 Maj, 2014; Aktualności Ogłoszenia

Szanowni Państwo!
Europejska Sieć Pamięć i Solidarność rozpoczyna międzynarodową kampanię społeczno-edukacyjną „Freedom Express” poświęconą 25. rocznicy upadku komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej.

W realizację przedsięwzięcia zaangażowane są ministerstwa kultury i kluczowe instytucje zajmujące się historią XX wieku w Polsce, Niemczech, na Węgrzech, Słowacji, a także w Rumunii i Czechach.

Jednym z głównych elementów kampanii będzie dwutygodniowa (29 sierpnia – 14 września) podróż przez sześć krajów byłego bloku wschodniego młodych artystów, historyków i animatorów kultury, śladami wydarzeń, które zmieniły oblicze Europy.

Rozpoczynamy dziś międzynarodową rekrutację do udziału w tym niezwykłym przedsięwzięciu. Aby znaleźć się w wybranym przez międzynarodowe jury gronie poszukiwaczy śladów przełomu w Europie, należy zapoznać się ze szczegółami konkursu oraz rekrutacji na stronie www.freedomepress.enrs.eu

Rekrutacja potrwa do końca czerwca 2014 roku.

Kampanii „Freedom Express” towarzyszy specjalny, anglojęzyczny portal internetowy poświęcony przemianom 1989 w Europie: www.freedomexpress.enrs.eu oraz profil na portalu społecznościowym Facebook „Made in 89”: www.facebook.com/madeineightynine

Polecam Państwa uwadze także spot zapraszający do udziału w rekrutacji „Freedom Express”:
https://www.youtube.com/watch?v=trMFGTeV5is

Małgorzata Feusette-Czyżewska
Public Relations Manager
European Network Remembrance and Solidarity
ul. Wiejska 17/3,
00-480 Warsaw, Poland
tel.: +48 508 681 806
tel: (+48-22) 891 25 08,
tel. office: (+48-22) 891 25 00
fax: (+48-22) 891 25 01
malgorzata.feusette@enrs.eu
www.enrs.eu
https://www.facebook.com/enrs.eu

Międzynarodowa kampania społeczno-edukacyjna Freedom Express
FE-leaflet_PL