X Konferencja Przeglądu Filozoficznego; 10-11 czerwca 2014; program konferencji

9 Cze, 2014; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Program Konferencji

Wtorek, 10 czerwca 2014 roku.

08:45 – 09:00 – Otwarcie konferencji

09:00 – 09:30 – Ryszard KLESZCZ (Uniwersytet Łódzki): Popper i kłopot z racjonalizmem

09:30 – 10:00 – Marcin KILANOWSKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Filozofia w czasach kryzysu. Czego może nas nauczyć Popper

10:00 – 10:30 – Krzysztof SZLACHCIC (Uniwersytet Wrocławski): Krytyczny racjonalizm w perspektywie Popperowskiej praktyki rezygnowania z definiowania terminów

10:30 – 11:00 – Anna JEDYNAK (Uniwersytet Warszawski): O Popperowskiej krytyce mitu schematu pojęciowego

11:00 – 11:30 – Janusz MACIASZEK (Uniwersytet Łódzki): Poppera i Davidsona krytyka dogmatu schematu pojęciowego

11:30 – 12:00   Przerwa

12:00 – 12:30 – Katarzyna PAPRZYCKA (Uniwersytet Warszawski): Prewentyzm i retrybucjonizm, czyli Salmon i Popper o problemie indukcji

12:30 – 13:00 – Krystyna MISIUNA (Uniwersytet Warszawski): Popper jako antyindukcjonista

13:00 – 13:30 – Anna WÓJTOWICZ (Uniwersytet Warszawski): Falsyfikacjonizm a test hipotezy zerowej. Porównanie strategii argumentacyjnych

13:30 – 14:00 – Marek WOSZCZEK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): Skłonnościowa interpretacja prawdopodobieństwa i teoria kwantowa

14:00 – 14:30 – Tadeusz TYSZKA (Akademia Leona Koźmińskiego), Piotr ZIELONKA (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego): Ekonomia bliżej nauk eksperymentalnych

14:30 – 15:00 – Jerzy PLUTA (Uniwersytet Warszawski): Sorosa korekta metodologii Poppera

15:00 – 16:00 – Przerwa na obiad

16:00 – 16:30 – Magdalina MITREVA (Uniwersytet Sofijski, Bułgaria): Analiza badań kompetencji komunikacyjnej polskojęzycznych Bułgarów w kontekście zasady indeterminizmu Poppera

16:30 – 17:00 – Robert POCZOBUT (Uniwersytet w Białymstoku):Granice redukcji

17:00 – 17:30 – Mariusz GRYGIANIEC (Uniwersytet Warszawski): Osobliwości Popperowskiego dualizmu

17:30 – 18:00 – Krzysztof GAJEWSKI (Instytut Badań Literackich PAN): Między światami. Popper o problemie psychofizycznym

18:00 – 18:30 – Jacek HOŁÓWKA (Uniwersytet Warszawski): Tożsamość podmiotu

Środa, 11 czerwca 2014 roku

09:00 – 09:30 – Walentyn WANDYSZEW (Sumski Narodowy Agrarny Uniwersytet, Ukraina): Popper o totalitaryzmie: świat między przeszłością a przyszłością

09:30 – 10:00 – Sławomir MAZUREK (Instytut Filozofii i Socjologii PAN): Poppera przygody z filozofią historii

10:00 – 10:30 – Maciej CHLEWICKI (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy): Społeczeństwo otwarte i jego przyjaciele. O Popperowskiej interpretacji Marksa

10:30 – 11:00 – Grzegorz BARTH (Katolicki Uniwersytet Lubelski): Verisimilitude jako „kryterium” prawdy. Próba przemyślenia Popperowskiej zasady w świetle paradygmatu trynitarnego

11:00 – 11:30 – Krzysztof KOŚCIUSZKO (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski): Popper – dogmatyzm – dialektyka

11:30 – 12:00 – Przerwa

12:00 – 12:30 – Adam GROBLER (Uniwersytet Opolski): Popperowska hermeneutyka a problem różnicy zdań między ekspertami

12:30 – 13:00 – Maciej SOIN (Instytut Filozofii i Socjologii PAN): O sporze Poppera z Wittgensteinem

13:00 – 13:30 – Joanna GĘGOTEK (Uniwersytet Warszawski): Popper a ewolucjonizm

13:30 – 14:00 – Sławomir LECIEJEWSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): Ewolucyjna teoria epistemologiczna metodą algorytmów genetycznych

14:00 – 14:30 – Andrzej STĘPNIK (Warszawska Szkoła Reklamy): Zagadnienie wiedzy zwierząt w filozofii Poppera

14:30 – 15:00 – Adrian KUŹNIAR (Uniwersytet Warszawski): Rola efektu Baldwina w filozofii biologii Poppera

15:00 – 16:00 – Przerwa na obiad

16:00 – 16:30 – Andrzej KUBIĆ (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie): Problem sceptycyzmu w koncepcji wiedzy obiektywnej Poppera

16:30 – 17:00 – Agnieszka BANDURA (Uniwersytet Wrocławski): Dlaczego pędzel nie jest inteligentniejszy od malarza?

17:00 – 17:30 – Adam ANDRZEJEWSKI (University of Helsinki, Finlandia), Marta ZARĘBA (Uniwersytet Warszawski): Ontologia dzieła sztuki a Poppera koncepcja trzeciego świata

17:30 – 18:00 – Janusz KACZMAREK (Uniwersytet Łódzki): Ontologiczny opis trzeciego świata

18:00 – 18:30 – Bogdan DZIOBKOWSKI (Uniwersytet Warszawski): Abstrakcyjne artefakty

Do pobrania: KARL POPPER. PRZECIW DOGMATOM – program konferencji


Wtorek, 10 czerwca 2014 r.

08:45 – 09:00               Otwarcie konferencji
                                                             
09:00 – 09:30               Ryszard KLESZCZ (Uniwersytet Łódzki)
                                         Popper i kłopot z racjonalizmem
 
09:30 – 10:00               Marcin KILANOWSKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
                                         Filozofia w czasach kryzysu. Czego może nas nauczyć Popper
                                         
10:00 – 10:30               Krzysztof SZLACHCIC (Uniwersytet Wrocławski)
                                         Krytyczny racjonalizm w perspektywie Popperowskiej praktyki rezygnowania 
                                         z definiowania terminów
 
10:30 – 11:00               Anna JEDYNAK (Uniwersytet Warszawski)
                                         O Popperowskiej krytyce mitu schematu pojęciowego
 
11:00 – 11:30               Janusz MACIASZEK (Uniwersytet Łódzki)
                                         Poppera i Davidsona krytyka dogmatu schematu pojęciowego
 
11:30 – 12:00               Przerwa    
                                         
12:00 – 12:30               Katarzyna PAPRZYCKA (Uniwersytet Warszawski)
                                         Prewentyzm i retrybucjonizm, czyli Salmon i Popper o problemie indukcji
                                         
12:30 – 13:00               Krystyna MISIUNA (Uniwersytet Warszawski)
                                         Popper jako antyindukcjonista
 
13:00 – 13:30               Anna WÓJTOWICZ (Uniwersytet Warszawski)
                                         Falsyfikacjonizm a test hipotezy zerowej. Porównanie strategii argumentacyjnych
 
13:30 – 14:00               Marek WOSZCZEK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)    
                                         Skłonnościowa interpretacja prawdopodobieństwa i teoria kwantowa
 
14:00 – 14:30               Tadeusz TYSZKA (Akademia Leona Koźmińskiego)
                                         Piotr ZIELONKA (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
                                         Ekonomia bliżej nauk eksperymentalnych
                    
14:30 – 15:00               Jerzy PLUTA (Uniwersytet Warszawski)
                                         Sorosa korekta metodologii Poppera
 
15:00 – 16:00                                   Przerwa na obiad
 
16:00 – 16:30               Magdalina MITREVA (Uniwersytet Sofijski, Bułgaria)
                                         Analiza badań kompetencji komunikacyjnej polskojęzycznych Bułgarów 
                                         w kontekście zasady indeterminizmu Poppera
 
16:30 – 17:00               Robert POCZOBUT (Uniwersytet w Białymstoku)
                                         Granice redukcji        
                                         
17:00 – 17:30               Mariusz GRYGIANIEC (Uniwersytet Warszawski)
                                         Osobliwości Popperowskiego dualizmu
 
17:30 – 18:00                                   Krzysztof GAJEWSKI (Instytut Badań Literackich PAN)
                                         Między światami. Popper o problemie psychofizycznym
 
18:00 – 18:30               Jacek HOŁÓWKA (Uniwersytet Warszawski)
                                         Tożsamość podmiotu

Środa, 11 czerwca 2014 r.

 
09:00 – 09:30               Walentyn WANDYSZEW (Sumski Narodowy Agrarny Uniwersytet, Ukraina)
                                         Popper o totalitaryzmie: świat między przeszłością a przyszłością
 
09:30 – 10:00                                   Sławomir MAZUREK (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
                                         Poppera przygody z filozofią historii
 
10:00 – 10:30                                   Maciej CHLEWICKI (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
                                         Społeczeństwo otwarte i jego przyjaciele. O Popperowskiej interpretacji Marksa
 
10:30 – 11:00               Grzegorz BARTH (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
                                         Verisimilitude jako „kryterium” prawdy. Próba przemyślenia Popperowskiej zasady w świetle paradygmatu trynitarnego
 
11:00 – 11:30               Krzysztof KOŚCIUSZKO (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
                                         Popper – dogmatyzm – dialektyka
                                                                                  
11:30 – 12:00               Przerwa
                                         
12:00 – 12:30               Adam GROBLER (Uniwersytet Opolski)
                                         Popperowska hermeneutyka a problem różnicy zdań między ekspertami
 
12:30 – 13:00               Maciej SOIN (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
                                         O sporze Poppera z Wittgensteinem
 
13:00 – 13:30               Joanna GĘGOTEK (Uniwersytet Warszawski)
                                         Popper a ewolucjonizm
 
13:30 – 14:00               Sławomir LECIEJEWSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
                                         Ewolucyjna teoria epistemologiczna metodą algorytmów genetycznych
 
14:00 – 14:30               Andrzej STĘPNIK (Warszawska Szkoła Reklamy)
                                         Zagadnienie wiedzy zwierząt w filozofii Poppera
                    
14:30 – 15:00               Adrian KUŹNIAR (Uniwersytet Warszawski)
                                         Rola efektu Baldwina w filozofii biologii Poppera
 
15:00 – 16:00               Przerwa na obiad
                                         
16:00 – 16:30               Andrzej KUBIĆ (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
                                         Problem sceptycyzmu w koncepcji wiedzy obiektywnej Poppera             
 
16:30 – 17:00               Agnieszka BANDURA (Uniwersytet Wrocławski)                          
                                         Dlaczego pędzel nie jest inteligentniejszy od malarza?
                                                             
17:00 – 17:30               Adam ANDRZEJEWSKI (University of Helsinki, Finlandia)
                                         Marta ZARĘBA (Uniwersytet Warszawski)
                                         Ontologia dzieła sztuki a Poppera koncepcja trzeciego świata
 
17:30 – 18:00               Janusz KACZMAREK (Uniwersytet Łódzki)
                                         Ontologiczny opis trzeciego świata
                                         
18:00 – 18:30               Bogdan DZIOBKOWSKI (Uniwersytet Warszawski)
                                         Abstrakcyjne artefakty