Dyżury Komisji Stypendialnej ZSS IF – składanie dokumentacji – miejsca w domu studenta w 2014/2015

1 Lip, 2014; Aktualności Ogłoszenia

Studenci, którzy ubiegają się o miejsce w domu studenta w roku akademickim 2014/2015 mogą złożyć dokumentację poświadczającą wysokość dochodu w rodzinie na dyżurach, które odbędą się w następujących dniach:
– w środę (2 lipca 2014), w godz. 10:00-12:00,
– w piątek (4 lipca 2014), w godz. 10:00-12:00.

Dyżury odbywać się będą w pokoju 311 na trzecim piętrze w IF.

Bardzo prosimy o dostarczanie kompletu dokumentów. Dokumentacja powinna zawierać:

  1. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie osiągniętym w roku 2013 – dla każdego pełnoletniego członka rodziny;
  2. zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla każdego członka rodziny, który osiągnął dochód.
  3. w przypadku posiadania gospodarstwa – zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy o wielkości tego gospodarstwa
  4. oświadczenia o wysokości osiągniętych dochodów nieopodatkowanych (do pobrania tutaj), podpisane przez każdego pełnoletniego członka rodziny.
  5. jeśli w sytuacji rodziny zaszła zmiana między 31. grudnia 2013 a momentem składania wniosku, koniecznie jest przedstawienie wszelkich dokumentów, które poświadczają zmianę,
  6. wydruk mapki z serwisu map wskazującej odległość miejsca zamieszkania do Uniwersytetu Warszawskiego.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: http://oks.uw.edu.pl/akademiki/