Erasmus – 67 stypendiów na praktyki zagraniczne

LLP-ERASMUS 2013/2014
67 STYPENDIÓW NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE
(Komunikat BWZ nr 11/14/SMP/2013/2014)

1.  Minimalny okres trwania praktyk  –  3 miesiące (nie później niż do 30.09.2014 r.).
2. Miesięczna wysokość stypendium:

  • 550EURO – Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania;
  • 480EURO – Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja, Włochy;
  • 350 EURO – Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Węgry.

3. Stypendium będzie przyznawane na bieżąco po zakwalifikowaniu studenta przez komisję kwalifikacyjną lub wydziałowego koordynatora ds. mobilności według kolejności rejestracji w poczcie przychodzącej Biura Współpracy z Zagranicą oraz 2 dokumentów:

a) zgłoszenie kandydatury studenta;
b) porozumienie o programie praktyki (Training Agreement).

4. Pytania należy kierować do pani Doroty Wiącek, e-mail: dwiacek@adm.uw.edu.pl; tel. 22 55 24 068.

5. Więcej informacji na: www.bwz.uw.edu.pl/?page_id=942

Warszawa, 09.06.2014
Sylwia Salamon
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus

Skip to content