Stypendia Fundacji Kościuszkowskiej na rok 2014/2015

8 Lip, 2014; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

KF_Letter_Poland

Stypendia Fundacji Kościuszkowskiej przeznaczone są na prowadzenie badań naukowych i wykładów oraz doskonalenie warsztatu artystycznego dla osób znajdujących się różnych etapach kariery, również dla doktorantów i początkujących artystów. Nie ma żadnych limitów wiekowych i ograniczeń w odniesieniu do dziedziny lub dyscypliny nauki oraz obszarów działalności artystycznej. Kandydaci muszą posiadać co najmniej tytuł zawodowy magistra lub lekarza medycyny.

Fundacja Kościuszkowska z siedzibą w Nowym Jorku, założona w roku 1925, działa na rzecz pogłębiania więzi między Polską i Stanami Zjednoczonymi poprzez programy edukacyjne oraz wymianę kulturalną i naukową. Na stypendia dla polskich i amerykańskich studentów, doktorantów, naukowców i artystów oraz promocję kultury i nauki polskiej w Ameryce Fundacja przeznacza rocznie około 1 miliona dolarów.

prof. dr hab. Piotr Wilczek
The Kosciuszko Foundation, Inc.
Representative in Poland
ul. Nowy Świat 4, Room 118
00-497 Warszawa
Tel: (22) 621 70 67
Mobile: 695 900 436
New York City Office:
15 E 65th Street
New York, NY 10065
Tel: (212) 734 2130
www.thekf.org