Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie na semestr letni 2014/2015

9 Paź, 2014; Aktualności Ogłoszenia

Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie na semestr letni 2014/2015

Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończą o godz. 23:59.

I   tura:   04.12.2014 r. – 30.12.2014 r. (rejestracja do grup dedykowanych i otwartych).
Kursy internetowe (oferowane przez COME) w tej turze dedykowane są wyłącznie dla studentów studiów doktoranckich.

Od 04.12. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG czyli przedmioty ścisłe, kursy internetowe (zgłaszane przez COME) oraz przedmioty oferowane przez jednostki spoza UW. Obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

Od 08.12. otworzy się możliwość rejestrowania na  przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG czyli przedmioty  humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty juz aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

Od 10.12. otworzy się możliwość rejestrowania na  przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG czyli przedmioty  społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty juz aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.  Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

II  tura:   20.01.2015 r. – 21.02.2015 r. (rejestracja na wszystkie dostępne przedmioty, nie ma już przedmiotów dedykowanych).
Uwaga: końcowy termin rejestracji tj. 21.02.2015 r. nie oznacza, że od tego dnia należy zacząć uczęszczać na zajęcia, ponieważ semestr letni w roku akad. 2014/15 na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczyna się od 18.02.2015 r.

Od 20.01.będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG czyli przedmioty ścisłe, kursy internetowe (zgłaszane przez COME) oraz przedmioty oferowane przez jednostki spoza UW w miarę pozostałych wolnych miejsc.

Od 22.01. rejestracja na  przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty juz aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.

Od 26.02. rejestracja na  przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty juz aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.