Granty Narodowego Centrum Nauki dla Instytutu Filozofii UW

14 Gru, 2014; Aktualności Ogłoszenia

Granty Narodowego Centrum Nauki dla Instytutu Filozofii UW

W ramach konkursu OPUS 7 finansowanie otrzymały następujące projekty:
• dr hab. Cezary Cieśliński, Formalne teorie prawdy, przyznane środki finansowe: 499 680 zł
• dr hab. Janusz Dobieszewski, prof. UW, Epistemologia doświadczenia religijnego w XX-wiecznej filozofii rosyjskiej i żydowskiej, przyznane środki finansowe: 279 000 zł

W ramach konkursu PRELUDIUM 7 finansowanie otrzymały następujące projekty:
• mgr Michał Tomasz Godziszewski, Formalne teorie prawdy i niestandardowe modele arytmetyki, przyznane środki finansowe: 82 800 zł
• mgr Kinga Barbara Jęczmińska, Świadomość poza teatrem kartezjańskim: współczesne antykartezjańskie teorie świadomości, przyznane środki finansowe: 68 400 zł
• mgr Dariusz Kalociński, Uczenie się semantyki kwantyfikatorów języka naturalnego, przyznane środki finansowe: 45 600 zł

W ramach konkursu SONATA 7 finansowanie otrzymały następujące projekty:
• dr Jan Józef Swianiewicz, Etyka populacji ludzkich w świetle teorii biopolityki, przyznane środki finansowe: 176 520 zł