Rekrutacja dla doktorantów IF UW na wyjazdy w ramach ERASMUS PLUS w roku akademickim 2015/2016

3 Lut, 2015; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Oferta stypendialna skierowana jest do wszystkich doktorantów Instytutu Filozofii:

Dokumenty wymagane do ubiegania się o stypendium:

1. Podanie z uzasadnieniem wyboru miejsca lub miejsc wyjazdu i kontaktem (telefon, e-mail). W podaniu proszę zawrzeć również wszystkie informacje, które mogą być istotne przy podejmowaniu przez komisję decyzji (udział w zajęciach w językach obcych na UW, praktyki zagraniczne, aktywność w działaniach na rzecz Instytutu Filozofii i Uniwersytetu, osiągnięcia naukowe itp.) – patrz kryteria oceny. Jeśli kandydat rozważa kilka możliwych miejsc wyjazdu, proszony jest o wskazanie ich wszystkich wraz z określeniem swoich preferencji.
2. Życiorys.
3. Wykaz wszystkich ocen uzyskanych w Instytucie Filozofii lub w trakcie studiów wraz z wyliczeniem średniej ocen.
4. Opinia  pracownika naukowego IF.
5. Zaświadczenie o znajomości języka obcego (zdany egzamin, opinia lektora lub osoby prowadzącej zajęcia w języku obcym itp., kandydat ma obowiązek sprawdzić, czy język obcy).

Wymagane dokumenty należy złożyć do 25 lutego 2015 roku (osobiście u Tadeusza Ciecierskiego lub komplet włożyć do skrzynki korespondencyjnej Tadeusza Ciecierskiego).

Wnioski zostaną rozpatrzone pod koniec lutego 2015 roku przez komisję powołaną przez Dyrektora Instytutu Filozofii UW.

Kryteria wyboru kandydatów*:

– średnia otrzymana z przedmiotów kursowych na kierunku filozofia;
– osiągnięcia naukowe kandydata;
– ocena znajomości języka obcego na podstawie przedstawionych dokumentów i informacji;
– rok studiów (preferencja dla studentów lat wyższych);
– ocena zbieżności wyboru miejsca z dotychczasowymi zainteresowaniami studenta (na podstawie informacji zawartych w podaniu, życiorysie i opinii);
– ocena działalności na rzecz Instytutu i Uniwersytetu.

* – komisja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów z kandydatami.

Erasmus dla doktorantów Instytutu Filozofii UW
Wykaz uczelni zagranicznych – Erasmus studia doktoranckie