Wykład dr hab. Mateusza Stróżyńskiego w IF UW

23 Lut, 2015; Aktualności Wykłady gościnne

Zakład Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Instytutu Filozofii UW
zaprasza na wykład

dr hab. Mateusza Stróżyńskiego
(Instytut Filologii Klasycznej UAM
)
Subiektywny i obiektywny wymiar ćwiczenia duchowego
w antyku i współcześnie

Wykład odbędzie się w piątek, 27 lutego 2015 roku, o godz. 16:30
w Instytucie Filozofii UW, ul. Krakowskie Przedmieście 3, sala nr 209

Współczesna recepcja antycznych ćwiczeń duchowych, zarówno na płaszczyźnie naukowej (Hadot, Nussbaum, Foucault etc.), jak i bardziej pragmatycznej (w obrębie psychoterapii, samorozwoju etc.), naznaczona jest tendencjami do eklektyzmu oraz izolowania konkretnych ćwiczeń czy wątków antycznej etyki praktycznej, by następnie stworzyć z nich indywidualnie dobrany zestaw „technik siebie”, służących do osiągania osobistego szczęścia. Tendencja ta wydaje się niezgodna z duchem antycznej etyki praktycznej, a wykład stanowić będzie próbę odpowiedzi na pytanie, na czym polega ta niezgodność. Punktem wyjścia będzie rozróżnienie na subiektywny i obiektywny wymiar ćwiczeń duchowych oraz praktycznej filozofii w ogóle oraz wskazanie na wzajemne relacje tych wymiarów w antyku i dzisiaj.