Konferencja z cyklu „Słowozofia” pod tytułem: „Logos – filozofia słowa”

3 Mar, 2015; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Klub Humanistów – Instytut Filologii Polskiej UwB, Zakład Religioznawstwa i Filozofii Religii UwB i Stowarzyszenie Schola Humana mają zaszczyt zaprosić na drugą konferencję z cyklu Słowozofia pod tytułem: Logos – filozofia słowa
Konferencja odbędzie się 23 kwietnia 2015 roku w auli Wydziału Filologicznego UwB w Białymstoku.
Konferencja, na którą Państwa zapraszamy, ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ takiego ujęcia, w naszej ocenie, wymaga jej przedmiot. Pragniemy, aby dyskusja była skupiona wokół następujących zagadnień:

 • siła mówienia – kreacja i destrukcja,
 • słowo magiczne – rytuał jako forma komunikacji, – słowo i świętość,
 • langue i parole – możliwości i ograniczenia
 • tabu językowe,
 • język a myśl – krzywe zwierciadło czy zgodność?
 • „ars” dicendi: dialektyka, retoryka, erystyka, sofistyka,
 • problemy filozoficzne w literaturze,
 • język traktatów filozoficznych,
 • znaczenie – przestrzeń lingwistyki i filozofii,
 • słowo jako terapia,
 • sztuczne języki potoczne i literackie,
 • wspólnoty językowe,
 • przemilczenie i (nie)obecność,
 • filozof we współczesnym dyskursie medialnym,
 • język masowy i języki środowiskowe (struktura i obrazy świata),
 • komunikowanie dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • relacje literatury i filozofii z różnymi dziedzinami sztuki.

Zależy nam, aby Państwa refleksje dotyczyły sposobów rozumienia terminu Logos oraz roli, jaką odgrywa Słowo w refleksji filozoficznej, lingwistycznej, literackiej, kulturowej czy antropologicznej. Naszym celem jest stworzenie płaszczyzny dialogu między doświadczonymi badaczami a młodymi przedstawicielami myśli humanistycznej, dlatego też do udziału w Konferencji zapraszamy zarówno uczonych badaczy, jak i studentów uczelni wyższych. Wartością spotkania będzie wspólne odkrywanie związków łączących filologię i filozofię.
Na zgłoszenia czekamy do 8 kwietnia 2015 roku. Karty zgłoszeniowe oraz wszelkie pytania prosimy kierować na adres: slowozofia@gmail.com
Komitet Organizacyjny:
dr hab. Zbigniew Kaźmierczak
dr Krzysztof Korotkich
mgr Ewa Gorlewska mgr Piotr Białomyzy
Dariusz Popko
Krzysztof Andruczyk