Uchwała Rady Naukowej IF UW w sprawie proponowanych zmian w kategoryzacji czasopism

22 Mar, 2015; Aktualności Ogłoszenia

Rada Naukowa Instytutu Filozofii UW oraz Rada Wydziału Filozofii i Socjologii UW przyjęła w listopadzie 2014 roku uchwały dotyczące proponowanych zmian w kategoryzacji międzynarodowych czasopism humanistycznych i społecznych:

Uchwały Rady IF UW i Rady WFiS UW zostały poparte przez: