Wykład Profesora Angelo d’Orsi pt. „Gramsci: kimże on był?”

9 Kwi, 2015; Aktualności Ogłoszenia Wykłady gościnne

Zapraszamy na wykład
(z tłumaczeniem symultanicznym z języka włoskiego)

Profesor Angelo d’Orsi
(Turyn)

Gramsci: kimże on był?
27.04.2015, godz. 18:00
Włoski Instytut Kultury, ul. Marszałkowska 72

Prof. Antonio d’Orsi, wykłada m.in. historię myśli politycznej na Uniwersytecie Turyńskim; wykładał także we Francji i Brazylii; jest założycielem czasopisma „Historia Magiestra” oraz „Quaderni di Storia dell’Universita di Torino”; jest przewodniczącym komitetu naukowego przygotowującego pełen wydanie pism A. Gramsciego i A. Labrioli; jest także pomysłodawcą i redaktorem naukowym „Bibliografia Gramsciana Ragionata” (I vol. Roma 2008); jest także pomysłodawcą „Festival della Politica”; z jego ostatnich prac można wymienić: A. Gramsci, La nostra città futura. Scritti torinesi (1911-1922), Carocci, Roma 2004 (redakcja); Intellettuali. Preistoria, storia e destino di una categoria (redakcja wraz z F. Chiarotto), Aragno, Torino 2010; L’Italia delle idee. Il pensiero politico in un secolo e mezzo di storia (Bruno Mondadori, Milano 2011); Il nostro Gramsci. Antonio Gramsci a colloquio con i protagonisti della storia d’Italia (redakcja), Viella, Roma 2011; A. Gramsci, Scritti dalla libertà. 1910-1926, Editori Internazionali Riuniti, Roma 2012 (redakcja wraz z F. Chiarotto); Gramsciana. Saggi su Antonio Gramsci, Mucchi, Modena 2014.