Konferencja naukowa pt. „W kulturze dotyku? Dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury”

12 Maj, 2015; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz wszystkich zainteresowanych tematem do uczestnictwa w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „W kulturze dotyku? Dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury”, która odbędzie się w dniach 28-29 września 2015 r. na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zmysł dotyku odgrywa coraz ważniejszą rolę we współczesnym świecie. Staje się kluczową formą budowania już nie tyle relacji z ludźmi, co raczej z rzeczami. Dynamicznie rozwijające się nowe technologie wyraźnie dowartościowują ten zmysł. Smartfony, tablety, monitory, dotykowe „przyciski” to przykłady urządzeń, z którymi mamy na co dzień do czynienia i które bazują na dotyku właśnie.

Organizatorzy pragną zachęcić uczestników do zmierzenia się z pytaniem, na ile rosnąca waloryzacja dotyku prowadzi do faktycznego przeorientowania na mapie zmysłów? Czy dotyk studzi aktywność wzorku, słuchu i powonienia, czy wręcz przeciwnie. Czy możliwa jest synergia zmysłów w sytuacji narastającej roli dotyku.

Interesuje nas również, jaką pozycję zajmuje zmysł dotyk w filozofii, literaturze, sztuce czy nowych mediach i jakie są granice jego przedstawialności. Co faktycznie konstytuuje zmysł dotyku? Jak można go badać i jaką rolę odgrywają w tym procesie afekty, ciało, język i psychiczne więzi. Wreszcie, jak zmienia się percepcja dotyku na przestrzeni wieków i w czym te zmiany się manifestują?

Do dyskusji zapraszamy zarówno literaturoznawców, kulturoznawców, historyków, socjologów, religioznawców, psychologów, jak również innych przedstawicieli nauk humanistycznych, społecznych i ścisłych zainteresowanych problematyką dotyku.

Poniżej zamieszczamy propozycje tematów:

 • Dotyk a nowe technologie
 • Literackie i artystyczne reprezentacje dotyku
 • Haptyczność kina
 • Miejsca dotyku w relacji do innych zmysłów
 • Performatywność dotyku – dotyk w sztuce performance?
 • Cyberdotyk
 • Tabu dotykania a granice dotyku
 • Psychologiczne ujęcie dotyku
 • Prawo do dotyku
 • Filozofia(e) dotyku
 • Ekspresja afektów w dotyku
 • Epistemiczność dotyku
 • Kultura(y) dotyku
 • Dotyk a prywatność
 • Terapia dotykiem
 • Komunikowanie za pomocą dotyku
 • Kognitywistyczne spojrzenie na dotyk
 • Substytuty dotyku
 • Skutki braku dotyku
 • Dotyk jako narzędzie kształtowania wspólnoty
 • Dotyk bolesny, dotyk obrzydliwy
 • Erotyczność dotyku
 • Antropologia zmysłów.

Zaproponowane zagadnienia nie wyczerpują oczywiście puli możliwych tematów. Zachęcamy więc do formułowania własnych pomysłów ujmujących zmysł dotyku w określonym polu badawczym.

W celu zgłoszenia się na konferencję należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie: http://kulturadotyku.jimdo.com/

Na zgłoszenia czekamy do 28 czerwca 2015 roku.

W przypadku jakichkolwiek problemów bądź pytań, proszę się z nami kontaktować mailowo: kulturadotyku@gmail.com

Zapraszamy także na facebookową stronę wydarzenia: https://www.facebook.com/kulturadotyku