IX Międzynarodowe Forum Etyczne w Krakowie, 22-24.05.2016

27 Lis, 2015; Aktualności Ogłoszenia


Zgłoszenia tematów łącznie z krótkim abstraktem prosimy przesyłać na adres: Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego, 30-084 Kraków, ul. Podchorążych 2 (sekretariat tel./fax 012 662 62 23) lub e -mail: dorotaprobucka@op.pl
Termin zgłoszeń upływa z dniem 29 lutego 2016 roku.
Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 350 zł Uczestnicy rezerwują noclegi we własnym zakresie.
Informacje o przyjęciu zgłoszenia zostaną wysłane do 15 marca 2016 r.
Organizatorzy planują wydanie książki pod tym samym tytułem.