Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłasza dodatkową rekrutację na przyjęcie naukowca w semestrze letnim 2015/2016.

23 Lis, 2015; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłasza dodatkową rekrutację na przyjęcie naukowca w ramach Programu Fulbright Specialist w semestrze letnim roku akademickiego 2015/16.
O przyznanie stypendium, trwające od 14 do 42 dni, instytucja zapraszająca może ubiegać się do 15 grudnia 2015 roku.
Fulbright Specialist Program formularz gloszeniowy

Zasady Programu Fulbright Specialist:
Program Fulbright Specialist (FSP) ma na celu rozszerzenie współpracy między naukowcami amerykańskimi oraz instytucjami zagranicznymi. W ramach FSP przyznawana jest dotacji dla wykładowców amerykańskich i specjalistów w wybranych dziedzinach, w celu zaangażowania się w krótkoterminowy projekcie. W ramach grantu finansowane są koszty przylotu do Polski oraz stypendium specjalisty amerykańskiego.
Instytucje goszczące pokrywają koszty zakwaterowania i wyżywienia wraz z kosztami podróży na terenie kraju (do wniosku należy dołączyć kosztorys pobytu stypendysty w Polsce).
Instytucje, zainteresowane przyjęciem Specjalisty Fulbrighta składają formularz zgłoszeniowy (powyżej) do Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.
Wnioski zostaną sprawdzone i zatwierdzone przez Komisję Fulbrighta, a następnie zarekomendowane do Amerykańskiego Departament Stanu i Biura Spraw Edukacyjnych i Kulturalnych, które spośród zarekomendowanych kandydatów wyłonią finalistów konkursu.
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta jest jedynie instytucją pośredniczącą w procesie rekrutacji, w związku z tym nie udziela informacji dot. skomplikowanego procesu wyboru kandydatów.

Jak aplikować?
Wszelkie informacje dotyczące programu znajdują się na stronie Komisji Fulbrighta:
http://www.fulbright.edu.pl/pl/fulbright-specialist-program/
lub na stronie CIES: http://www.cies.org/program/fulbright-specialist-program
Uprzejmie proszę o kierowanie wszelkich pytań dot. programu,  prośbę o udostępnienie Listy Specjalistów, jak również z kompletne wnioski zgłoszeniowe do pani Anny Musiaka-Ostrowskiej: anna.musiaka-ostrowska@fulbright.edu.pl

Wymagane dokumenty:
Formularz zgłoszeniowy (podpisany i opieczętowany przez władze jednostki wypełniającej wniosek) należy przesłać drogą elektroniczną na mój adres mailowy oraz wersję papierową, wydrukowaną, podpisaną i opieczętowaną przez władze jednostki wypełniającej, należy przesłać na adres biura Komisji Fulbrighta do 15 grudnia 2015. Decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kontakt: Anna Sadecka
EMA2 SIGMA/ SIGMA Agile Project Coordinator
Head of the Section for EU Educational Programmes
International Relations Office
University of Warsaw
Casimir Palace, room 22
26/28, Krakowskie Przedmiescie
00-927 Warszawa, Poland
Phone: +48 22 55 24 010   Fax: +48 22 55 24 011
http://www.bwz.uw.edu.pl/en/ www.uw.edu.pl/en