Warszawski Oddział PTF-u zaprasza na wykład dr. Bartosza Kuźniarza, 21.12.2015, IF UW

14 Gru, 2015; Aktualności Ogłoszenia Wykłady gościnne

Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
serdecznie zaprasza
21 grudnia 2015 roku
o godzinie 17:15

na wykład:
Homo economicus. Samospełniające się proroctwo
Wykład wygłosi:
Dr Bartosz Kuźniarz
(Instytut Socjologii, Uniwersytet w Białymstoku)
Spotkanie odbędzie się w sali nr 4 (parter)
Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
przy Krakowskim Przedmieściu 3

DR BARTOSZ KUŹNIARZ (1979): Filozof i socjolog. Pracuje w Katedrze Filozofii i Etyki na Uniwersytecie w Białymstoku. Autor książek Pieniądz i system. O diable w gospodarce (Kraków 2006) oraz Goodbye Mr. Postmodernism Teorie społeczne myślicieli późnej lewicy (Toruń 2011, angielski przekład: Farewell to Postmodernism. Social Theories of the Late Left, transl. S. Bill, Frankfurt am Main 2015).
DR BARTOSZ KUŹNIARZ o swoim wystąpieniu: Przedstawiam w skrócie rozwój idei homo economicus, człowieka ekonomicznego, ze szczególnym uwzględnieniem krytyki, jakiej poddano to pojęcie w drugiej połowie dwudziestego wieku. Dokonuję tej rekonstrukcji, aby pokazać, że przyjęcie określonej koncepcji natury ludzkiej – a czymś takim jest w swej filozoficznej istocie zgoda na założenia płynące z modelu człowieka ekonomicznego – ma poważne konsekwencje praktyczne. Postrzeganie człowieka jako istoty ekonomicznej wywołuje efekt samospełniającego się proroctwa, przyczyniając się do stworzenia świata, który stanowi zaprzeczenie bądź neutralizację ważnych intuicji etycznych, jakie na własny temat żywimy.