Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Etyka (w) szkole. Filozofia (w) edukacji”

25 Sty, 2016; Aktualności Konferencje OgłoszeniaSzanowni Państwo,
mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w organizowanej przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Zespół Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Etyka (w) szkole. Filozofia (w) edukacji”, która odbędzie się dniach 18-19 kwietnia 2016 roku.

Obecność w szkole zajęć filozofii, a jeszcze bardziej etyki, jest uwikłana w różne problemy natury obyczajowej, społecznej, światopoglądowej i prawnej. Wystarczy przywołać choćby zagadnienie relacji religii i etyki. Często zajęcia te są ukazywane jako konkurencyjne i alternatywne względem siebie, a w debacie publicznej zarówno jedna, jak i druga strona niejednokrotnie antagonizuje ich istnienie, co prowadzi do niemożliwości współpracy w zakresie edukacji aksjologicznej i społecznej młodego pokolenia. Odważne podjęcie tej kwestii jest jedną z ważniejszych potrzeb debaty o etyce w szkole.

Mamy nadzieję, że konferencja ta może stać się miejscem merytorycznego dialogu i przyczyni się do podjęcia refleksji nad możliwościami współdziałania, a także umocni pozycję lekcji etyki w szkole i ułatwi wypracowanie właściwego modelu szkolnej praktyki w tym względzie. Obok tego zagadnienia pragniemy podjąć również te związane z – mającą już swoje miejsce w obrębie badań naukowych – dydaktyką filozofii, co z kolei może przynieść wiele inspiracji dla nauczycieli filozofii i etyki. Trzeci krąg tematyczny stanowi filozofia edukacji jako osobna dziedzina filozoficzna.

Współorganizatorem konferencji jest szkoła, w której zajęcia etyki cieszą się dużym zainteresowaniem. Budowanie dobrych relacji szkół i środowiska akademickiego jest kolejnym krokiem, który z jednej strony pozwoli na głębsze zakorzenienie filozofii w środowisku szkolnym, a z drugiej może stać się przyczynkiem do wykształcenia nowych form docierania do świadomości uczniów i promowania kształcenia filozoficznego.

Konferencja ma charakter otwarty i kierowana jest również do pedagogów, psychologów, socjologów i wszystkich zainteresowanych podejmowaną tematyką. Liczymy, że podzielą się Państwo własnymi refleksjami, wynikami badań oraz zdobytym w praktyce naukowej, nauczycielskiej i administracyjnej doświadczeniem.

Zgłoszenia wraz z abstraktami prosimy przesłać do dnia 29 lutego 2016, na adres: etyka-w-szkole@wp.pl

Opłata konferencyjna wynosi  430  zł dla uczestników czynnych i pokrywa koszty pełnego wyżywienia (dwa obiady, kolacja i śniadanie) oraz noclegu i materiałów konferencyjnych. Po konferencji możliwe jest opublikowanie artykułów w językach kongresowych w czasopiśmie „Folia Philosophica”.