Uwaga! Zebranie wyborcze (wybory indykacyjne dziekana), 08.04.2016 (piątek) g.12:00, aula „A” w Auditorium Maximum

6 Kwi, 2016; Aktualności Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
Wydziałowa Komisja Wyborcza WFiS zwołuje zebranie wyborcze, podczas którego odbędą się wybory indykacyjne dziekana, na które powinni się stawić wszyscy elektorzy wydziału. Zebranie odbędzie się 08.04.2016 r. (piątek) o godz. 12:00 w auli „A” w Audytorium Maximum.

Uczestnictwo w czynnościach wyborczych ma bezwzględny priorytet w stosunku do innych działań podejmowanych na UW, dotyczy to również prowadzenia zajęć. Przypomnienie o owym priorytecie jest szczególnie istotne w związku z tym, że podczas wyborów dziekana wymagana jest obecność bezwzględnej większości elektorów.

W skład kolegium elektorów wydziału wchodzą wszyscy samodzielni nauczyciele akademiccy, oraz elektorzy wybrani podczas dotychczasowych zebrań wyborczych. Przypominamy, że prawo wyborcze posiadają pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, zatrudnieni na UW jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie osiągnęli 67 roku życia. Pracownikom posiadającym tytuł naukowy profesora prawo wyborcze przysługuje do 70 roku życia (zob. Statut UW, par. 54).

dr hab. Marek Nowak
przewodniczący WKW WFiS

Warszawa, 6.04.2016 r.