Konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na projekty „Edukacji Filozoficznej”

31 Maj, 2016; Aktualności Konkursy Ogłoszenia

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs dla szkół wyższych „Edukacja filozoficzna”. Wyłonione w nim projekty zaangażują kadrę dydaktyczną uczelni wyższych do współpracy z gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi. Na dofinansowanie filozoficznych zajęć fakultatywnych NCBR przeznaczy łącznie 5 mln zł, a wartość jednego projektu będzie mogła wynieść maksymalnie 100 tys. zł. Więcej szczegółów na stronach:
http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,4210,edukacja-filozoficzna-wychodzi-poza-mury-uczelni-nowy-konkurs-ncbr.html
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,4205,konkurs-nr-3efipower3-12016-na-projekty-edukacji-filozoficznej.html