Sympozjum naukowe: „Philosophy and Psychiatry. A Challange for the Future”, 10 maja 2016, sala Brudzińskiego, UW

6 Maj, 2016; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
mamy przyjemność zaprosić Państwa w najbliższy wtorek – 10 maja 2016, w godzinach 09:30-12:30 do sali im. Jana Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim na ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie na sympozjum naukowe Philosophy and Psychiatry. A Challange for the Future, którego gośćmi będą profesor Bill Kenneth Fulford, profesor Paweł Łuków oraz dr n. med. Marek Balicki.
Spotkanie, w całości w języku angielskim, poprowadzi Tomasz Stawiszyński.
Wstęp wolny. Zapraszamy w imieniu wszystkich organizatorów – Instytutu Filozofii UW, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Instytut Filozofii UMCS.

PROGRAM

09:30-10:30 – Wykład Profesora Billa Fulforda pt. Understanding Delusion and Spiritual Experience: From 1950s Oxford Philosophy to Twenty-first Century Values-based Clinical Care
10:30-11:00 – Przerwa
11:00-12:30 – Panel dyskusyjny: Profesor Bill Fulford, prof. dr hab. Paweł Łuków, dr n. med. Marek Balicki

PROFESOR BILL (KWM) FULFORD

Doktor filozofii, członek Royal College of Physicians oraz Royal College of Psychiatrists. Wykładowca w St Catherine’s College i członek Wydziału Filozofii Uniwersytetu Oxfrodzkiego, emerytowany profesor Filozofii i Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu w Warwick, założyciel wydawnictwa i członek rady doradczej czasopisma „Philosophy, Psychiatry, & Psychology”, dyrektor The Collaborating Centre for Values-based Practice przy St Catherine’s College w Oxfordzie. Redaktor Oxford Textbook of Philosophy and Psychiatry oraz Oxford Handbook of Philosophy and Psychiatry.

PROF. DR HAB. PAWEŁ ŁUKÓW
Filozof, etyk i bioetyk; zatrudniony w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i w Zakładzie Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; kierownik studiów magisterskich Bioetyk na Uniwersytecie Warszawskim; redaktor naczelny półrocznika Etyka; członek Krajowej Rady Transplantacyjnej, Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN, Komitetu Etyki w Nauce PAN; stypendysta m.in. fundacji: Fulbrighta, Rockefellera, A. W. Mellon; visiting professor w University of Notre Dame (2003).
Autor licznych artykułów poświęconych etyce Kantowskiej, filozofii medycyny i etyce życia publicznego oraz książek: Wolność i autorytet rozumu. Racjonalność w filozofii moralnej Kanta, Warszawa, WFiS UW 1997, Granice zgody: autonomia zasad i dobro pacjenta, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe „Scholar” 2005, Moralność medycyny. O sztuce dobrego życia i o sztuce leczenia, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe „Semper”, 2012, Etyka medyczna z elementami filozofii, (T. Pasierski, współaut.) Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2013.

DR N. MED. MAREK BALICKI
Lekarz, absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku (1978); specjalista w dziedzinie anestezjologii (I st.) i psychiatrii (II st.).
Kierownik Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Wolskim w Warszawie i asystent w II Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, członek Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN (kadencja 2015-2018), przewodniczący Rady Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem oraz prezes Stowarzyszenia Oddziałów Psychiatrycznych Szpitali Ogólnych.
Kierował kilkoma szpitalami warszawskimi (m.in. Szpitalem Psychiatrycznym „Drewnica”), dwukrotny minister zdrowia (2003 oraz 2004-2005), doradca Prezydenta RP (1998-2001), wieloletni parlamentarzysta.
W latach 80. aktywnie działał w „Solidarności” oraz w opozycyjnych strukturach podziemnych.

Zapraszamy także do odwiedzenia strony wydarzenia na portalu społecznościowym Facebook, dostępnej bez zakładania konta: https://www.facebook.com/events/1114464685280319/