Program konferencji „Między metafizyką a fenomenologią. W stronę Jacka Migasińskiego” 30.09.-01.10.2016, IF UW

21 Wrz, 2016; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Program konferencji

Piątek 30.09.2016

 • 09.45 Otwarcie obrad. Wystąpienie Dziekana Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego Mieszka Tałasiewicza
 • 10.30 Bartosz Działoszyński, Jacek Migasiński, uczeń Barbary Skargi
 • 11.15 Janusz Sidorek, O tłumaczeniu i wykładaniu ksiąg filozoficznych
 • 12.00 Wioletta Miśkiewicz, O dostojeństwie Uniwersytetu dzisiaj

12.15 Przerwa na kawę

 • 13.00 Iwona Lorenc, Fenomenalizacja jako interpretacja. Hermeneutyczne otwarcie współczesnej fenomenologii
 • 13.45 Marek Pokropski, O wysiłku. Maine de Biran a fenomenologia
 • 14.30 Janusz Dobieszewski, Fenomenologia po neoplatońsku. Filozofia religii Henry Dumery’ego

15.15 Przerwa obiadowa

 • 16.00 Andrzej Mencwel, Always our contemporary? Brzozowski czy Rorty?
 • 16.45 Bogdan Banasiak, Współczesność w kategoriach myśli Lyotarda, Deleuze’a i Foucaulta
 • 17.30 Monika Murawska, Filozoficzna fuga. Drogi myślowe Jeana-Francoisa Lyotarda
 • 19.00 Dyskusja panelowa Wokół twórczości Jacka Migasińskiego z udziałem Iwony Lorenc, Małgorzaty Kowalskiej, Lecha Witkowskiego i Bartosza Działoszyńskiego, prowadzenie Marcin Poręba

19.30 Uroczysta kolacja w sali 308 starego gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego

Sobota 01.10.2016

 • 10.15 Seweryn Blandzi, Czym jest filozofia pierwsza Arystotelesa?
 • 11.00 Mateusz Falkowski, W stronę metafizyki – ale jakiej?
 • 11.45 Jakub Kloc-Konkołowicz, Antropologia jako fenomenologia duszy. Heglowska próba przezwyciężenia dualizmu kartezjańskiego
 • 12.30 Paweł Pieniążek, Wolna konieczność: Schopenhauer wobec Schellinga

12.45 Przerwa na kawę

 • 13.30 Andrzej M. Kaniowski, “Liberum veto” a sądownictwo konstytucyjne (kilka wniosków z nauk Andrzeja Maksymiliana Fredry i Jana Jakuba Rousseau)
 • 14.15 Małgorzata Kowalska, Ontologia polityki: Sartre i Lévinas
 • 15.00 Tomasz Wiśniewski, Czytanie Migasińskiego. Filozofia polityczna M. Merleau-Ponty’ego

15.45 Przerwa obiadowa

 • 16.30 Justyna Nowotniak-Poręba, Mity męskiej roboty
 • 17.15 Marzena Adamiak, Emmanuel Lévinas w próbie (nie)wypowiedzenia płci, czyli metafizyka poza ontologią
 • 18.00 Krzysztof Matuszewski, Cioran o życiu i śmierci, “tych przeklętych problemach”
 • 18.45 Jacek Dobrowolski, Rozkosz po rewolucji. Filozofia pragnienia od Lacana do Foucaulta

Do pobrania: Program konferencji Między metafizyką a fenomenologią