Odczyt dr. Dariusza Kalocińskiego w IF UW, 27.01.2017, g.16:45, s.109

24 Sty, 2017; Aktualności Ogłoszenia Wykłady gościnne

Zapraszamy na kolejny w roku akademickim 2016/2017 odczyt
w ramach seminarium Znak-Język-Rzeczywistość.
27 stycznia 2017 roku
(piątek, godz. 16:45 sala im. K. Ajdukiewicza, I piętro)

dr Dariusz Kalociński
(Instytut Filozofii UW)
wygłosi odczyt pt. „Uzgadnianie semantyki”

Materiały związane z wystąpieniem zostaną udostępnione na stronie seminarium:
http://pts.edu.pl/seminarium-2016-2017-1.html
Prosimy uprzejmie o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym osobom.
Na stronie seminarium znajdą Państwo także kalendarium spotkań na najbliższy rok akademicki.
Znak-Język-Rzeczywistość finansowane w ramach umowy nr 691/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.