Warunki rekrutacji na studia doktoranckie w Instytucie Filozofii UW w roku 2017/2018

29 Kwi, 2017; Aktualności Ogłoszenia

Informujemy, że warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie prowadzone w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 są określone w uchwale nr 122 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku (pkt 7, s.20-21):
Uchwała nr 122 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 kwietnia 2017 w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2017-2018

Uchwała jest również dostępna na stronie Biura ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego: http://www.monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4115/M.2017.150.U.122.pdf