Wykład Profesor Marii Gołębiewskiej, IF UW, 01.06.2017, g.18:30, s.102

17 Maj, 2017; Aktualności Ogłoszenia Wykłady gościnne

Konwersatorium „Rodzinna pamięć mniejszości”, afiliowane przy Pracowni Filozoficznych Podstaw Komunikacji w Instytucie Filozofii UW, zaprasza w ramach cyklu „Pamięć kobiet” na spotkanie z prof. Marią Gołębiewską.
Tematem przewodnim będzie autobiografizm, a w szczególności kwestie tożsamości i różnicy rozpatrywane w odwołaniu do wzorców biograficznych.
Profesor Maria Gołębiewska skończyła filologię polską i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim, od 1997 roku jest związana z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN, z zespołem filozofii kultury. W 2010 roku uzyskała habilitację. Jest autorką książek i licznych artykułów naukowych, osobą bardzo czynnie zaangażowaną w działania naukowe (m.in. konferencje, projekty badawcze), a także tłumaczem. Specjalizuje się w kwestii semantyki, normatywności. „Ogólnym celem tych badań jest opisanie statusu podmiotu percepcji i podmiotu działania w zmieniających się warunkach aksjologicznych i normatywnych współczesnej kultury, określenie roli podmiotu w ustanawianiu znaczeń i wartości oraz w nadawaniu znaczeń własnej egzystencji.”
Spotkanie odbędzie się w czwartek – 1 czerwca 2017 roku, w godz. 18:30-20:00 w sali 102 w Instytucie Filozofii UW, ul. Krakowskie Przedmieście 3.