Trzy wieczory o… baśni, polityce i miłości. Walterowi Benjaminowi

16 Sie, 2017; Aktualności Ogłoszenia

Trzy wieczory o… baśni, polityce i miłości
Walterowi Benjaminowi

W ramach jednego z poddziałań Pracowni Filozoficznych Podstaw Komunikacji proponujemy trzy spotkania 23, 24 i 25 VIII w godz. 17:00-20:00 w Instytucie Filozofii UW na ul. Krakowskie Przedmieście 3, w sali 108 na piętrze pierwszym.

Walter Benjamin niemiecko-żydowski filozof był jednym z tych, którzy zareagowali na to, co dziś chętnie nazywa się utratą doświadczenia. Benjamin, patrząc m. in., na skutki pierwszej wojny światowej doszedł do wniosku, że dotychczasowe struktury sensu zostały zniszczone w tak wielkim stopniu, że ludzie stali się jak niemowlęta. Bezradni, pozbawieni zdolności reagowania na świat. Uważał, że jednym ze sposobów wyjścia z tego ludzkiego kryzysu jest opowiadanie. Opowiadanie tego, co nam się zdarza, szukanie nowych sposobów zrozumienia przypadków ludzkiej egzystencji.

To jedna z inspiracji do tych spotkań. Inna płynie z zajęć poświęconych baśni. Podczas nich okazało się, że baśń pozwala na nowo przemyśleć to, co się dzieje w jednostkowym i zbiorowym życiu, a tematami, które przewijały się przez każde spotkanie w VII 2016 jest władza i miłość. Spróbujemy więc na nowo podjąć te trzy tematy, zastanowić się, co o tym myślimy, co chcemy myśleć i czuć.

Formuła spotkania będzie rozmową w kręgu, z krążącym kamieniem i otwartością na to, co on w nas obudzi.