Seminarium prof. Jakuba Szymanika (Uniwersytet w Amsterdamie) w roku akademickim 2017/2018

18 Wrz, 2017; Aktualności Ogłoszenia Wykłady gościnne

Gościnne seminarium
LOGICAL METHODS IN COGNITIVE SCIENCE
prof. Jakuba Szymanika z Uniwersytetu w Amsterdamie

W roku akademickim 2017/2018 w Instytucie Filozofii UW prof. Jakub Szymanik poprowadzi gościnne seminarium LOGICAL METHODS IN COGNITIVE SCIENCE.

Sylabus seminarium dostępny jest w USOS:
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2%2Fprzedmioty%2FpokazPrzedmiot&prz_kod=3501-LMCS17-S
Bardziej szczegółowe informacje znaleźć można tu: http://www.jakubszymanik.com/LogicalMethodsCogSci/

Jakub Szymanik jest profesorem w Institute for Logic, Language and Computation na Uniwersytecie w Amsterdamie. Stowarzyszony z Wydziałem Lingwistyki oraz Research Priority Area Brain & Cognition. Kierownik projektu Cognitive Semantics and Quantities finansowanego przez European Research Council (ERC) oraz jeden z głównych badaczy w projekcie Language in Interaction finansowanym przez NWO. Prowadzi grupę badawczą Logiki, Języka i Poznania, która specjalizuje się w semantyce języka naturalnego (kwantyfikatory uogólnione, rozumowanie). Autor książki Quantifiers and Cognition, Studies in Linguistics and Philosophy (Springer, 2016) oraz kilkudziesięciu artykułów z pogranicza semantyki, psycholingwistyki, logiki, kognitywistyki, filozofii i informatyki. Więcej o informacji na http://www.jakubszymanik.com/