Instytut Filozofii UW został przyjęty do sieci Philosophy of Language and Mind

5 Paź, 2017; Aktualności Ogłoszenia

Instytut Filozofii UW został przyjęty do sieci Philosophy of Language and Mind. PLM powstało w 2010 roku i skupia instytucje zajmujące się badaniami z zakresu filozofii języka i umysłu. Organizuje konferencje międzynarodowe, warsztaty i „master classes“ prowadzone przez ekspertów z tych dziedzin. Do PLM należą następujące centra, wydziały i instytuty (w nawiasach osoby reprezentujące daną instytucję):

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://projects.illc.uva.nl/PLM/index.html