Profesor Stanisław Krajewski członkiem Institut International de Philosophie (IIP)

2 Paź, 2017; Aktualności Ogłoszenia

Informujemy, że Profesor Stanisław Krajewski został wybrany na członka tytularnego Institut International de Philosophie (IIP), podczas walnego zgromadzenia IIP w Dubrowniku we wrześniu 2017 roku.
Sedecznie gratulujemy!

Międzynarodowy Instytut Filozofii (IIP) został założony w 1937 roku w Paryżu, na kongresie Kartezjusza, przez przedstawicieli Sorbony i Uniwersytetu w Lund (Szwecja). Od czasu powstania Prezydent Republiki Francuskiej przyznał mu patronat i umieścił go pod ochroną władz publicznych. Unesco uznaje go za reprezentanta światowej społeczności filozoficznej.

Członkowie IIP, tytularni lub emerytowani, pochodzą z ponad 40 krajów na całym świecie. Co roku organizuje międzynarodowy kongres, za każdym razem w innym kraju, łączący w tym czasie komisje naukowe, administracyjne oraz zgromadzenie ogólne. IIP jest w kontakcie z ponad 300 uniwersytetami; jego korespondencja rozciąga się do blisko 102 krajów.