Warsztaty Laboratorium Cyfrowego Humanistyki UW w roku akadmickim 2017/2018

4 Paź, 2017; Aktualności Ogłoszenia

Zamieszczamy informację o warsztatach, które zespół Laboratorium Cyfrowego Humanistyki UW przygotował na nowy rok akademicki 2017/2018

Programowanie w języku R: wprowadzenie, 16 października 2017
R to zdobywający coraz większą popularność język programowania, z którego pomocą można swobodnie pozyskiwać, analizować i przetwarzać dane. Umożliwia także ich wizualizację, pracę z dużymi zbiorami tekstów a nawet budowę własnych aplikacji do dynamicznego prezentowania danych badawczych. Wszystkie osoby, które chciałyby zacząć swoją przygodę z R zapraszamy na spotkanie wprowadzające, które odbędzie się 16 października o 16:30 w siedzibie LaCH UW.
Więcej informacji: http://lach.edu.pl/blog/warsztaty/programowanie-jezyku-r-wprowadzenie/

Programowanie w języku Python: wprowadzenie, 18 października 2017
Python to jeden z najpopularniejszych języków programowania wykorzystywanych w projektach humanistyki cyfrowej. Podczas warsztatu wprowadzającego jego uczestniczki i uczestnicy będą mogli zdobyć podstawową wiedzę o języku i przedyskutować jego użyteczność w prowadzonych przez siebie badaniach. Warsztat zapowiada regularne spotkania grupy pythonowej w LaCH UW, chociaż uczestnictwo w nim nie obliguje do udziału w pełnym kursie semestralnym. Zajęcia odbędą się 18 października o 16.30 w siedzibie LaCH UW.
Więcej informacji: http://lach.edu.pl/blog/warsztaty/programowanie-jezyku-python-wprowadzenie/

Konstrukcja umów prawnoautorskich. Warsztaty dla naukowców, 26 października 2017
Warsztaty mają na celu przedstawienie najważniejszych problemów, jakie mogą powstać przy zawieraniu umów prawnoautorskich, których przedmiotem są publikacje naukowe. Każdy badacz w celu publikacji swojej pracy zawiera umowę z wydawcą, nawet jeśli nie ma ona formy pisemnej. To od niej zależy, jakie prawa pozostaną przy autorze, a jakie zostaną przekazane. Jakie elementy są konieczne, by umowa była ważna, a jakie służą zabezpieczeniu interesu stron umowy? Jakie są skutki poszczególnych postanowień umownych? Szkolenie odbędzie się 26 października o 18.00 w siedzibie LaCH UW w ramach Tygodnia Otwartej Nauki.
Więcej informacji: http://lach.edu.pl/blog/warsztaty/umowy/

Zaawansowane metody pracy z archiwami Webu: Wayback Machine, 25 października 2017
Uczestnicy i uczestniczki warsztatu poznają zaawansowane metody wyszukiwania zbiorów w Wayback Machine oraz nauczą się korzystania z interfejsu programistycznego (API) do masowego pozyskiwania i przetwarzania informacji o zarchiwizowanych zbiorach. Częścią warsztatu będzie prezentacja metod pracy z Wayback Machine i historycznymi kopiami stron WWW z wykorzystaniem języka R i oprogramowania RStudio. Zajęcia odbędą się 25 października o 11.00 w siedzibie LaCH UW i objęte są patronatem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.
Więcej informacji: http://lach.edu.pl/blog/warsztaty/wayback-machine/