Konferencja naukowa w IF UW pt. „Inność? Obcość? Norma?”, 10.03.2018

25 Sty, 2018; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Czasopismo Eryda oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają
do udziału w krajowej konferencji naukowej:
Inność? Obcość? Norma?,
która odbędzie się 10 marca 2018 roku w Instytucie Filozofii UW
(ul. Krakowskie Przedmieście 3), w sali nr 4

Celem konferencji jest namysł zarówno nad pojęciem Inności, Obcości i Normy, jak i nad zachodzącymi między nimi relacjami. Czy Norma jest warunkiem wstępnym Inności czy Obcości, czy jest niezbędna do ich zdefiniowania? Szeroko rozpowszechnione jest przekonanie, że z jednej strony Norma wyklucza Inność, jednak z drugiej strony, nie sposób wyobrazić sobie Normy i jej granic bez jej przeciwieństwa – Inności. W związku z tym, czy można pomyśleć o Normie poza Innością i Obcością? Kategoria Inności i Obcości ma różne wymiary, zarówno społeczny, etyczny, prawny, jak i biologiczny. Zakładamy, że refleksja nad powyższymi zagadnieniami jest nie tylko ważna, lecz także otwiera szerokie pole do debaty, z perspektywy filozoficznej, socjologicznej, politologicznej, prawnej, kulturoznawczej, i nie tylko. W związku z powyższym, zapraszamy do czynnego udziału w konferencji. Referaty powinny skupiać się na następujących zagadnieniach:

 • Kategoria normy społecznej
 • Cielesny wymiar normy
 • Etos większości
 • Tajemnica moralnej większości
 • Aktualność pojęcia woli powszechnej
 • Tyrania większości a wolność jednostki
 • Czym jest wyjątek dla statystyki
 • Norma z perspektywy Innego
 • Moralna historia inności
 • Wymiary inności
 • Społeczna rola obcego, czy potrafimy się bez niego obyć?
 • Koncepcje inkluzji społecznej
 • Figury obcości: wymiar polityczny, medyczny, biologiczny, seksualny

Rada programowa konferencji:
prof. UW dr hab. Magdalena Środa – przewodnicząca
prof. Paweł Łuków
prof. Jacek Migasiński
prof. UW dr hab. Marcin Poręba
dr hab. Tomasz Wiśniewski
dr Maja Chmura
dr Jacek Dobrowolski
dr Marcin Mazurek
Komitet organizacyjny konferencji:
Karolina Zakrzewska – przewodnicząca’
Andrzej Lewicki
Tomasz Hołda
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: http://eryda.eu/1349-2/