Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Claude Lévi-Strauss: struktura i nieoswojone”, 22-23.05.2018, UAM

12 Sty, 2018; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Claude Lévi-Strauss: struktura i nieoswojone
Poznań, 22-23 maja 2018

Instytut Kulturoznawstwa
Zakład Semiotyki Kultury
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

„Byłem w stanie intensywnej ekscytacji intelektualnej. Czułem, że przeżywam przygody pierwszych podróżników z XVI wieku. Na własne konto odkrywałem Nowe Światy” – słynne słowa Claude’a Lévi-Straussa dziś już nie tylko odnieść można do realnie przeżywanych podróży, wędrówek, odległych geograficznie miejsc. Myśl Lévi-Straussa zajmuje szczególne miejsce w tradycji humanistycznej, trudno więc wyobrazić sobie współczesny dyskurs naukowy bez śladów przez nią pozostawionych.

60 lat po pierwszej publikacji „Antropologii strukturalnej” oraz w 110 rocznicę urodzin Claude’a Lévi-Straussa pragniemy na nowo podjąć refleksję nad jego intelektualnym dziedzictwem i trwałym oddziaływaniem na współczesną humanistykę. Myśl ta inspiruje między innymi kulturoznawców, antropologów, filozofów, literaturoznawców wprowadzając ich do świata intelektualnych wyzwań. Zapraszając do udziału w konferencji zachęcamy nie tylko do namysłu nad dorobkiem Lévi-Straussa, ale nad aktualnością i wielością możliwości aplikowania jego propozycji do współczesnej refleksji nad kulturą i jej tekstami. Na ile dzisiejsza humanistyka korzysta z jego spuścizny, a na ile nastąpiła już emancypacja a nawet kontestacja? Czy myśl Lévi-Straussa pozostaje jedną z wielkich narracji pozwalającą odkrywać nowe światy, czy raczej współczesne zindywidualizowane światy zamykają się przed jej zastosowaniem?

Do udziału w konferencji zapraszamy kulturoznawców, literaturoznawców, filologów, antropologów, filozofów oraz przedstawicieli innych humanistycznych dyscyplin, dla których myśl Claude’a Lévi-Straussa pozostaje szczególnie bliska i nadal nieoswojona.

Prosimy o przesyłanie abstraktów i tytułów wystąpień (długość 900 znaków) z podaniem stopnia naukowego,  afiliacji  oraz adresu mailowego do dnia 23 marca 2018 roku na adres: konferencja.strauss@gmail.com

Wysokość opłaty konferencyjnej, obejmującej koszty organizacyjne, materiały konferencyjne,  wyżywienie podczas konferencji oraz częściowo koszty recenzowanej publikacji pokonferencyjnej, wynosi:
– Pracownicy naukowi: 350 PLN (450 PLN z udziałem w uroczystej kolacji);
– Doktoranci 270 PLN (370 PLN z udziałem w uroczystej kolacji).

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów noclegu.
Bliższe informacje przekazane zostaną uczestnikom po zakwalifikowaniu zgłoszeń.

Komitet Naukowo – Organizacyjny
Prof. dr hab. Anna Grzegorczyk
Dr hab. Agnieszka Kaczmarek
Dr Katarzyna Machtyl

Informacje w pdf: Claude Lévi-Strauss konferencja