UWAGA! Aktualizacja sesji letniej 2018 w Instytucie Filozofii UW (I termin) dla kierunków: Filozofia, Bioetyka, WISIP

26 Maj, 2018; Aktualności Ogłoszenia

Szanowni Państwo, poniżej podane są terminy egzaminów w sesji letniej (I termin) 2018. Terminarz sesji został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Samorządu Studentów IF UW.
Sesja Bioetyka Rok I 2018
Sesja Bioetyka Rok II 2018
Sesja Filozofia Rok I 2018zmiana terminu egzaminu z Epistemologii
Sesja Filozofia Rok II 2018
Sesja Filozofia Rok III 2018
Sesja Fakultety 2018
Sesja WISIP Rok I 2018zmiana godziny egzaminu z Logic B
Sesja WISIP Rok II 2018zmiana godziny egzaminu z Modern Philosophy B
Sesja WISIP Rok III 2018