III Edycja Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki

10 Lut, 2019; Aktualności Konkursy Ogłoszenia

Szanowni Państwo!

Fundacja im. Janusza Kurtyki serdecznie zaprasza do udziału w III Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki. Tematyka Edycji przypadającej na 2019 r. brzmi: Polska: wojna i granice w XX w.

Konkurs polega na wyłonieniu pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub prawnych, której problematyka koresponduje z tematyką tegorocznej Edycji. Poprzednie Edycje Konkursu pokazały, że proponowana przez Fundację problematyka może być traktowana bardzo szeroko, co stanowi ważny atut całego projektu.

W tym roku formuła Konkursu została rozszerzona. Formą Nagrody jest przetłumaczenie zwycięskiej pracy na języki angielski i niemiecki, jej wydanie, a następnie promocja w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Szwajcarii.Zwieńczeniem Konkursu będzie uroczysta Gala pod koniec 2019 r.

Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu „DIALOG”.

Idea Konkursu jest ściśle związana z misją Fundacji im. Janusza Kurtyki i obejmuje:
– upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy dotyczącej historii i dziedzictwa Rzeczypospolitej;
– promowanie rodzimych osiągnięć badawczych w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i prawnych;
– nagradzanie prac naukowych charakteryzujących się wysokim poziomem merytorycznym i warsztatowym;
– wspieranie i współkształtowanie polskiej polityki historycznej w kraju i za granicą.
Adresatami Nagrody są polscy badacze dyscyplin humanistycznych, społecznych i prawnych, którzy są autorami prac naukowych nawiązujących do idei Konkursu oraz tematyki Edycji w 2019 r.

W styczniu 2019 r. w Stanach Zjednoczonych, nakładem Carolina Academic Press, ukazała się przetłumaczona wersja książki Laureata I Edycji Konkursu, Prof. Tadeusza Wolszy (https://cap-press.com/books/isbn/9781531015374/Encounter-with-Katy).

Obecnie Fundacja realizuje tłumaczenie pracy Laureata II Edycji Konkursu, Prof. Andrzeja Chwalby (http://fundacjakurtyki.pl/dzialalnosc-fundacji/22-nagroda-edycja-2018/146-w-warszawie-wr%C4%99czono-nagrod%C4%99-im-janusza-kurtyki).

Propozycję książki do udziału w Konkursie może zgłosić każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, spełniając wszystkie poniższe warunki:

1. Wypełnienie i własnoręczne podpisanie dokumentu Klauzula informacyjna dla Zgłaszającego oraz Formularz zgłoszeniowy (plik w załączeniu).
2. Dołączenie wypełnionego i własnoręcznie podpisanego dokumentu Klauzula informacyjna dla Autora pracy oraz Oświadczenia Autora pracy (plik w załączeniu).
3. Dołączenie do dokumentacji 3 egzemplarzy zgłaszanej książki.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 marca 2019 r.

Więcej informacji na temat sposobu nadsyłania zgłoszeń pocztą elektroniczną lub tradycyjną znajduje się na stronie internetowej Fundacji: http://fundacjakurtyki.pl/dzialalnosc-fundacji/23-nagroda-edycja-2019/160-konkurs-o-nagrod%C4%99-im-janusza-kurtyki-edycja-2019