Wykładowcy wizytujący – nabór wniosków w konkursie ZIP

Do 8 września jednostki UW, które prowadzą studia, mogą zgłaszać kandydatów na wykładowców wizytujących

Zatrudnienie naukowców z zagranicy ma przynieść korzyści studentom oraz naukowcom, m.in.: intensyfikację transferu wiedzy naukowej, poszerzenie oferty dydaktycznej o nową tematykę i specjalności, doskonalenie umiejętności językowych studentów.

Wykładowcy wizytujący będą zatrudniani na okres od 2 do 5 miesięcy, pierwsi będą mogli podjąć pracę 1 listopada. Dzięki środkom z Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, do roku 2022 planowane jest zatrudnienie co najmniej 33 zagranicznych badaczy.

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz dokumenty dla jednostek zgłaszających są dostępne na stronie ZIP.

Skip to content