Nabór młodych naukowców do zespołu badawczego OKFiSF UW

9 Wrz, 2019; Konkursy Ogłoszenia Stypendia

Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW (OKFiSF UW) przystępuje do rekrutacji czterech młodych naukowcówdoktorów lub doktorantów, do frankofońskiego zespołu badawczego w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych na okres 9 miesięcy (od września 2019 do końca maja 2020).

Jeden z kandydatów delegowany będzie do pracy organizacyjnej nad programem Plurality, który wchodzi w skład Sojuszu 4EU+ (www.4eualliance.eu). Kandydat powinien biegle posługiwać się językiem angielskim, znajomość języka francuskiego będzie dodatkowym atutem. Do obowiązków kandydata należeć będzie: wsparcie przy zarządzaniu siecią naukową nowopowstałego programu 6 uniwersytetów europejskich, komunikacja w jego ramach oraz pomoc przy organizacji nowych projektów badawczych i edukacyjnych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych w ramach Sojuszu 4EU+.

Następni czterej kandydaci będą zobowiązani do: przygotowania wniosku grantowego NCN, czynnego udziału w działalności naukowej i funkcjonowaniu Ośrodka, udziału w seminarium naukowym Ośrodka, organizacji wydarzeń naukowych, pracy nad publikacjami oraz komunikacji. Powinni się wpisywać w jedną z następujących problematyk:

–        kwestie europejskie (migracja/diaspora, bezpieczeństwo, Europa Środkowa),

–        kwestie pamięci zbiorowej,

–        frankofonia i studia frankofońskie (język francuski, tematyka lub metodologia),

–        lub inna dziedzina nauk społecznych związana z działalnością Ośrodka.

 

Członkowie zespołu otrzymają wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenie, w wysokości 2000 zł – 80 godzin miesięcznie, na okres do 8 miesięcy maksymalnie.

Kandydaci proszeni są o przekazanie CV i listu motywacyjnego do 22 września 2019 włącznie (po polsku lub po francusku), który przedstawi projekt badawczy i zaproponuje związane z nim wydarzenie naukowe (na przykład konferencję lub panel dyskusyjny z udziałem eksperta frankofońskiego organizowany we współpracy i pod nadzorem dyrektora OKFiSF) oraz publikację (np. opracowanie zbiorowe). 

Znajomość języka francuskiego jest warunkiem obowiązkowym.

Udział w pracach zespołu badawczego pozwoli Państwu lepiej poznać francuskie podejście metodologiczne oraz rozwinąć kontakty naukowe, krajowe i zagraniczne, w tym z francuskimi ośrodkami akademickimi i badawczymi. Współpraca z Ośrodkiem stwarza okazję na rozwinięcie własnej tematyki badawczej, we współpracy z dyrektorem Ośrodka i przy wsparciu całego zespołu.

Zgłoszenia do 22 września 2019 włącznie na adres: okf@uw.edu.pl

Więcej informacjiwww.okf.uw.edu.pl tel. 22 55 260 41/42