Godziny dziekańskie w Instytucie Filozofii 8 października 2019 r.

4 Paź, 2019; Aktualności Ogłoszenia

W związku z wyborami do Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia Dziekan WFiS UW prof. dr hab. Mieszko Tałasiewicz ogłasza w Instytucie Filozofii we wtorek 8 października 2019 r. godziny dziekańskie:
od godz. 9.45 do 11.15 dla zajęć prowadzonych przez doktorów zatrudnionych w IF
od godz. 11.30 do 13.00 dla zajęć prowadzonych przez doktorów habilitowanych i profesorów zatrudnionych w IF