[Specjalizacja Nauczycielska] PLAN ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

3 Paź, 2019; Aktualności Ogłoszenia

W roku akademickim 2019/2020 studenci Instytutu Filozofii mogą uczestniczyć w następujących zajęciach wymaganych do zaliczenia SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ stanowiącej niezbędne przygotowanie wymagane obecnie przy zatrudnianiu na etacie nauczyciela filozofii i etyki w szkołach średnich:

1. DYDAKTYKA ETYKI I FILOZOFII (180 godz.)

Zajęcia z dydaktyki podzielone są na trzy moduły tematyczne z tego w bieżącym roku akademickim można zrealizować dwa:

60-GODZINNY MODUŁ „FILOZOFIA EDUKACJI”, który poprowadzi w semestrze zimowym DR EWA BOGUSZ

60-GODZINNY MODUŁ „METODY DOCIEKAŃ FILOZOFICZNYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ”, który poprowadzi w semestrze letnim DR DOMINIKA DEPTA-MAREL

Terminy zajęć: wtorek, 16:45-20:00, sala 110, Instytut Filozofii

Rejestracja na zajęcia przez USOS – Dla studentów => Rejestracje => Bezpośrednia do grup => Filozofia. Rejestracja na wybrane przedmioty specjalności pedagogicznej (sem. zim.), 2019/20 3501-2019Z-PED

2. PSYCHOLOGIA, 75 godz. w tym wykład 30 godz. i seminarium 45 godz.

Wykład: Wprowadzenie z psychologii dla nauczycieli, Auditorium Maximum, sala D, poniedziałki, godz.8.00- 9.30; wykład poprowadzi Zuzanna Toepliz ( kod 2500-ZNP-05)

Rejestracja żetonowa:
https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/search.php?zaj_id=&selo4108510=rg+subject
+cdyd+full+unlimited&gr_no=&_pattern=2500-ZNP-05&type
=submit&rg=0000-2019Z-PEDAGOG&subject=&cdyd=&full=&
desc=&_key=&selo99998=&loc=&_key=&selo99999=&teacher
=&day=1&hours_from=00&minutes_from=00&hours_to=00&minutes_to=00&cycle=2019

Uwaga, w tej chwili (3 października 2019) nie ma utworzonej grupy wykładowej dedykowanej dla filozofii – nie mogą Państwo zapisać się do żadnej z 4 grup (dedykowanych dla studentów innych kierunków). Na zajęcia proszę uczęszczać.

Seminarium: czwartek, 18:30-20:45, sala 102, Instytut Filozofii, zajęcia poprowadzi DR EWA MALINOWSKA

Rejestracja żetonowa:
https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/course.php?course_id=413290&gr_no=1

3. PEDAGOGIKA, 75 godz. w tym: wykład 30 godz. i ćwiczenia 45 godz.

Wykład – poniedziałek, godz. 17:00-18:30, Krakowskie Przedmieście 1 (budynek 1225), sala 116, wykład poprowadzi dr DOBROMIR DZIEWULAK

Ćwiczenia 45 godz. – poniedziałek, godz. 18:30-20:45, Krakowskie Przedmieście 1 (budynek 1225), sala 116; ćwiczenia poprowadzi dr DOBROMIR DZIEWULAK.

Rejestracja żetonowa:
https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/course.php?rg=&group=&subject=&cdyd=&course_id=412456&gr_no=1

https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/course.php?rg=&group=&subject=&cdyd=&course_id=412
457&gr_no=1

4. WARSZTATY Z EMISJI GŁOSU I TECHNIKI MOWY, 30 godz.

Termin: piątek, godz. 16:45-18:30, Krakowskie Przedmieście 3, sala 109; warsztaty poprowadzi mgr Beata Ciecierska-Zajdel.

Rejestracja żetonowa:
https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/course.php?course_id=400912&gr_no=2

5. Do zaliczenia specjalizacji nauczycielskie wymagane są także

INDYWIDUALNE PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE odbywane w szkołach średnich (150 godzin w przypadku przygotowywania się do nauczania jednego przedmiotu, 210 godzin przy zdobywaniu uprawnień do nauczania dwóch przedmiotów.) Do zaliczenia wszystkich wymaganych przedmiotów i wymaganej ilości godzin praktyk psychologiczno-pedagogicznych, należy przeznaczyć CO NAJMNIEJ TRZY SEMESTRY NAUKI.

Rejestracja na praktyki przez USOS – Dla studentów => Rejestracje =>Bezpośrednia do grup => Filozofia. Rejestracja na wybrane przedmioty specjalności pedagogicznej (sem. zim.), 2019/20 3501-2019Z-PED

ZASADY REJESTRACJI

1. Należy złożyć przez USOS podanie w sprawie przydzielenia żetonów PED i powiadomić mailowo pełnomocnika ds. USOS (panią Alicję Chybińską), że podanie zostało złożone.

2. Zapisy na poszczególne zajęcia odbywają się poprzez rejestrację żetonową lub przez USOS-a (linki wyżej), zgodnie z ustalonym harmonogramem rejestracji żetonowych.

KONTAKT
Kierownik Pracowni Dydaktyki Filozofii w Instytucie Filozofii UW
dr hab. Magdalena Borowska
mborowska@uw.edu.pl
Dyżur w środy godz. 15.00 – 16. 30 sala 107
tel. (22) 55-20-144.

Pełnomocnik Rektora ds. kształcenia nauczycieli na UW
dr Stefania Elbanowska-Ciemuchowska
e-mail: Stefania.Elbanowska@fuw.edu.pl
tel. (22) 55-32-633
ul. Pasteura 5, pok. 233, 02-093 Warszawa