Dr hab. Cezary Cieśliński laureatem nagrody naukowej PAN

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 listopada 2019 roku Polska Akademia Nauk opublikowała na swojej stronie internetowej listy przyznanych nagród naukowych Wydziału I PAN w 2019:

https://instytucja.pan.pl/index.php/aktwydz1/5390-nagrody-naukowe-wydzialu-i-pan-w-2019

Miło nam poinformować, że w gronie laureatów za pracę The Epistemic Lightness of Truth. Deflationism and Its Logic znalazł się dr hab. Cezary Cieśliński, prof. UW .

Serdecznie gratulujemy!
Skip to content