Nabór wniosków w konkursie MNiSW w ramach programu Diamentowy Grant

Szanowni Państwo!

Uprzejmie przypominamy, że na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajdują się informacje dotyczące naboru wniosków o stypendium w ramach programu Diamentowy Grant.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową:
https://www.gov.pl/web/nauka/informacje-o-programie-diamentowy-grant

Dane UW potrzebne do uzupełnienia wniosku w systemie OSF dostępne są na stronie internetowej Biura Obsługi Badań:  http://bob.uw.edu.pl/krajowe-projekty-badawcze/

Termin wysłania wniosków do MNiSW za pośrednictwem systemu elektronicznego OSF upływa 27 stycznia 2020 r. Termin wewnętrzny UW na przyjmowanie dokumentów do podpisu Prorektora został wyznaczony na dzień 15 stycznia 2020.

Wszystkie osoby, które planują złożyć wniosek zobowiązane są do:

(1) Dodania w systemie OSF (https://osf.opi.org.pl/app/redaktorów pomocniczych wniosków, p. Marty Zaręby (login w OSF: zareba.ma) oraz p. Urszuli Wineckiej (login w OSF: U.Winecka).

(2) Przesłania na adres mailowy badaniaIF@uw.edu.pl do dnia 10 stycznia 2020 roku włącznie aktualnej wersji wniosku w pliku PDF wraz z uzupełnionym kosztorysem (zawierającym kalkulację poszczególnych kosztów planowanych w projekcie wraz z uzasadnieniem). Wnioski zostaną sprawdzone pod względem formalnym i odesłane do ewentualnych poprawek (udostępnienie wniosku do oceny formalnej jest warunkiem koniecznym przedłożenia wniosku do podpisu Dziekana/Prorektora).

Szczegółowych informacji na temat przygotowania wniosków w konkursach udziela koordynator ds. grantów w IF UW, p. Marta Zaręba (zareba.ma@uw.edu.pl) oraz pracownicy Biura Obsługi Badań (http://bob.uw.edu.pl).

 

Skip to content