Konferencja „Schulz. Między mitem a filozofią”

Zakład Filozofii Kultury Instytutu Filozofii UW zaprasza do udziału w konferencji
Schulz. Między mitem a filozofią.
Konferencja jest organizowana z okazji 120. rocznicy urodzin i 70. rocznicy śmierci Brunona Schulza (1892-1942).

Odbędzie się ona w dniach 22-23 czerwca 2012 r. Wezmą w niej udział uznani interpretatorzy twórczości Schulza, reprezentujący różne dziedziny badawcze, takie jak literaturoznawstwo, filozofia, historia sztuki. Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych. W planach publikacja tekstów z konferencji w rozszerzonej formie.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 15 kwietnia 2012 roku, na adres emailowy konferencjaschulzowska@gmail.com lub adres Instytutu Filozofii UW, ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa. Zgłoszenia powinny zawierać informacje o autorze (afiliacje) tytuł referatu oraz krótkie streszczenie (do 1000 znaków).

Organizatorzy:
Prof. Zofia Rosińska
Dr Joanna Michalik
Dr Przemysław Bursztyka

Skip to content