Centrum Otwartej Nauki

4 Paź, 2011; Aktualności Ogłoszenia

Szanowni Państwo!

Zapraszamy Państwa do współtworzenia repozytorium Centrum Otwartej Nauki, dostępnego pod adresem http://depot.ceon.pl/

Repozytorium zawiera publikacje naukowe w otwartym dostępie. Znajdują się w nim artykuły, książki, materiały konferencyjne i rozprawy doktorskie. Publikacje są udostępniane w repozytorium przez ich autorów.

Wartościowe artykuły naukowe ukazują się często w czasopismach o niskich nakładach, dostępnych jedynie w wybranych bibliotekach. Wersje elektroniczne tekstów, nawet jeżeli dostępne, są często płatne, co istotnie ogranicza grupę ich czytelników i oddziaływanie. Podobne problemy dotyczą książek. Rozprawy doktorskie często nie są ani wydawane drukiem, ani udostępniane w formie elektronicznej. Materiały konferencyjne nie trafiają przeważnie do szerokiego grona odbiorców. Wersje elektroniczne materiałów naukowych, udostępniane na stronach internetowych instytucji, wydawców czy samych naukowców, są zazwyczaj trudne do odnalezienia przy użyciu najbardziej popularnych narzędzi wyszukiwawczych.

Nowe technologie pozwalają na uzupełnienie braków tradycyjnego systemu dystrybucji wiedzy naukowej. Udostępnione w repozytorium Centrum Otwartej Nauki materiały będą publicznie dostępne dla czytelników na całym świecie; łatwo będzie do nich dotrzeć poprzez serwisy gromadzące informacje o zasobach naukowych w formie cyfrowej i wyszukiwarki. Szeroka dostępność rezultatów pracy naukowej prowadzonej w Państwa instytucji zwiększy jej rozpoznawalność i znacząco ułatwi komunikację naukową z innymi ośrodkami.

Dziedzinowe i instytucjonalne repozytoria Open Access są od lat standardowym narzędziem dystrybucji wiedzy naukowej na świecie; wiele jednostek naukowych oraz instytucji finansujących badania naukowe zachęca lub zobowiązuje swoich pracowników czy grantobiorców do umieszczania tekstów w otwartych repozytoriach. Jednym z warunków poprawy konkurencyjności polskiej nauki na arenie międzynarodowej jest przyjęcie nowoczesnych, otwartych form dystrybucji wiedzy.

Uprzejmie prosimy o informację, czy są Państwo zainteresowani korzystaniem z repozytorium. Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji lub pomocy, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Załączamy informację o repozytorium (w formacie PDF) oraz wydany przez Centrum „Przewodnik po otwartej nauce”, rekomendowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako najlepsze źródło informacji o otwartej nauce.

Z wyrazami szacunku,
Klaudia Grabowska
+48 503681410
Centrum Otwartej Nauki ICM UW

Repozytorium_CeON                               Przewodnik_po_otwartej_nauce