Konferencja „Zdrowie kobiet. Zdrowie mężczyzn. Konteksty kulturowe, społeczne i medyczne”

4 Paź, 2011; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Zdrowie kobiet. Zdrowie mężczyzn. Konteksty kulturowe, społeczne i medyczne

5-6 grudnia 2011 roku

Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Szanowni Państwo,

Dyskurs zdrowia można analizować z różnych perspektyw. Cielesność natury ludzkiej często sprowadza się do dyskusji o zdrowiu w wymiarze biologicznym. Warto wyjść poza ten obszar i dostrzec człowieka ucieleśnionego, umiejscowionego w rzeczywistości społeczno-kulturowej, ale także uwikłanego w rodzaj. Celem konferencji jest bowiem analiza genderowych doświadczeń dotyczących zdrowia ujętych w ramy społeczne, kulturowe i medyczne.

Uwzględniając wielowymiarowość analizowanego zjawiska do dyskusji,  pragniemy zaprosić przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych (socjologii, psychologii, antropologii, kulturoznawstwa, pedagogiki, nauk o sztuce, filmoznawstwa, filozofii, historii, nauk medycznych, nauk o zdrowiu, ekonomii i nie tylko).

Proponowana tematyka to między innymi:

 • Zdrowie jako płaszczyzna kształtowania tożsamości rodzajowej
 • Zdrowie i choroba jako obszary rodzajowych różnic/podobieństw/doświadczeń
 • Przekonania i zachowania zdrowotne jako praktyki manifestowania kobiecości i męskości
 • Zdrowie kobiet i mężczyzn w mediach i kulturze popularnej
 • Zdrowie kobiet i mężczyzn w różnych kulturach
 • Zdrowie, ciało kobiet i mężczyzn dawniej i dziś
 • Zdrowie i ciało jako obszary dyskryminacji i nierówności
 • Kobieta, mężczyzna i niepełnosprawność
 • Cielesne, społeczne, psychiczne i duchowe doświadczanie zdrowia i choroby
 • Ciało jako przedmiot analiz społecznych, psychologicznych, kulturowych i medycznych
 • (Bez)cielesność doświadczeń rodzajowych
 • Seksualność i zdrowie
 • Zdrowie kobiet i mężczyzn a biologiczny determinizm

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zdrowie Kobiet. Zdrowie Mężczyzn. Konteksty kulturowe, społeczne i medyczne” jest organizowana przez Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jej charakter będzie szczególny z kilku powodów: zaproszenie do Komitetu Naukowego przyjęło wielu znamienitych znawców podejmowanej problematyki; nasza Konferencja jest organizowana w Roku Kobiet, w pewnym sensie będzie go zamykała; miejsce obrad, nasze uczelniane Centrum Kongresowo-Dydaktyczne, z doskonałą, nowoczesną infrastrukturą i obsługą pozwoli na sprawny przebieg obrad; promowani będą także młodzi badacze – studenci oraz doktoranci; Konferencji będą towarzyszyły różnorodne dodatkowe przedsięwzięcia o charakterze wydawniczym, marketingowym oraz artystycznym.

Szczegółowe informacje oraz możliwość zgłaszania się – na stronie internetowej
ttp://www.kobietymezczyzni2011.pl/

Serdecznie zapraszam do Udziału w Konferencji.
W imieniu Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. Włodzimierz Samborski
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu