Informacja o stypendiach socjalnych

3 Paź, 2011; Aktualności Ogłoszenia

UWAGA!
W dniu 3 października 2011 roku (poniedziałek), w godzinach wieczornych, na kontach osobistych USOS zostanie aktywowana zakładka do generowania wniosków o stypendia socjalne.

Wypełnione podania wraz z załącznikami dokumentującymi miesięczny dochód na członka rodziny, należy składać Komisji Stypendialnej IF – terminy dyżurów zostaną podane do wiadomości dnia 4 października 2011.

W dniu 5 października 2011 roku (środa), na kontach osobistych USOS zostanie aktywowana zakładka do generowania wniosków o stypendia rektora.

Studenci, którzy już złożyli takie wnioski w dawnej wersji papierowej są proszeni o powtórzenie procedury przez USOS i złożenie wniosku Komisji Stypendialnej IF. Terminy dyżurów zostaną podane do wiadomości 4 października 2011.
Jest to warunek bezwzględny do ubiegania się o w/w stypendium.