Poznańskie Studia Slawistyczne

4 Paź, 2011; Aktualności Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
w załączniku przesyłam pismo informujące o powstaniu „Poznańskich Studiów Slawistycznych”. Serdecznie zapraszamy do współpracy!            Poznańskie Studia Slawistyczne
Z wyrazami szacunku,
Urszula Kowalska
(sekretarz redakcji)
Instytut Filologii Słowiańskiej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu