Informacje dla studentów zaintresowanych ofertą stypendialną programu Erasmus

14 Sty, 2013; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

UWAGA!!!
STUDENCI ZAINTERESOWANI OFERTĄ STYPENDIALNĄ PROGRAMU ERASMUS!!!

Oferta niniejsza skierowana jest do wszystkich studentów Instytutu Filozofii z wyjątkiem studentów pierwszego roku studiów licencjackich: Erasmus 2013_2014

Dokumenty wymagane do ubiegania się o stypendium:

 1. Podanie z uzasadnieniem wyboru miejsca wyjazdu i kontaktem (telefon, e-mail). W podaniu proszę zawrzeć również wszystkie informacje, które mogą być istotne przy podejmowaniu przez komisję decyzji (udział w zajęciach w językach obcych na UW, praktyki zagraniczne, aktywność w działaniach na rzecz Instytutu Filozofii i Uniwersytetu) – patrz kryteria oceny.
 2. Wykaz wszystkich ocen uzyskanych w Instytucie Filozofii.
 3. Opinia samodzielnego pracownika naukowego IF.
 4. Zaświadczenie o znajomości języka (zdany egzamin, opinia lektora lub osoby prowadzącej zajęcia w języku obcym itp.).

Wymagane dokumenty należy złożyć do 14 lutego 2012 roku u dr. Tomasza Mazura lub komplet dokumentów włożyć do skrytki na korespondencję.

Wnioski zostaną rozpatrzone pod koniec lutego przez komisję złożoną z przedstawiciela Dyrekcji, Koordynatora Programu Erasmus oraz przedstawiciela studentów.

Kryteria wyboru kandydatów:

 1. średnia otrzymana z przedmiotów kursowych na kierunku filozofia (co najmniej 4.0);
 2. ocena znajomości języka obcego na podstawie przedstawionych dokumentów i informacji;
 3. kierunek studiów (preferencja dla studentów IF przed studentami MISH);
 4. rok studiów (preferencja dla studentów lat wyższych);
 5. ocena zbieżności wyboru miejsca z dotychczasowymi zainteresowaniami studenta (na podstawie informacji zawartych w Podaniu i Opinii);
 6. ocena działalności na rzecz Instytutu i Uniwersytetu.

Dalszych informacji udzielają:

 1. Koordynator Programu Erasmus w IF UW: dr Tomasz Mazur, dyżur: wtorek, 17.30-19.00, sala 302, tel. 505 085 273, e-mail: tomasz.mazur@uw.edu.pl
 2. Biuro Współpracy z Zagranicą, Sekcja Edukacyjnych Programów Europejskich, Pałac Kazimierzowski, 2 piętro (http://www.bwz.uw.edu.pl)
 3. Erasmus Student Network – www.esn.uw.edu.pl